Kickstart_Kickstart innovationen

Kickstart innovationen

Foto: Normann Copenhagen

COVID-19 har medført nye behov og adfærdsmønstre for storbyens gæster. 'Kickstart innovationen' vil derfor kickstarte storbyernes turismeomsætning gennem accelererede udviklingsforløb, hvor nye partnerskaber, eksperimenter med nye teknologier og innovative løsninger er i fokus.

Formål

Storbyerne står normalt for 36 % af omsætningen i dansk turisme, men turismeindustrien er i dag blandt de sektorer der er meget hårdt ramt af de samfundsfølger COVID-19 har forårsaget. Flere og flere turismevirksomheder oplever et behov for at gentænke deres forretning, efter deres kunder har ændret adfærd eller helt er forsvundet.

Formålet med 'Kickstart innovationen' er at identificere de grundlæggende udfordringer for de danske storbyer og vende udfordringer til muligheder for turismeerhvervet.

'Kickstart innovationen' har to målgrupper: Små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der drager nytte af turismen – både i en direkte og indirekte form, samt SMV'er der ikke nødvendigvis arbejder med turismeindustrien, men som har en god løsning på storbyernes turismerelaterede udfordringer.

Indsatser

Indsatsen fordeler sig på 3 spor:

Spor 1: Definition af Kickstart Challenge
De fire storbyer identificerer i fællesskab den eller de vigtigste storbyudfordringer og hvilke kriterier det enkelte løsningsforslag skal kunne leve op til, for at blive udvalgt til accelerationsforløbet i Kickstart Challenge.

Spor 2: Kickstart Challenge
Virksomheder på tværs af Danmark inviteres til at komme med løsningsforslag på storbyens udfordringer og 5-10 virksomheder vælges ud til at indgå i et koncentreret accelerationsforløb, hvor virksomhedernes løsninger bliver til virkelighed gennem prototyper, der testes og gøres klar til marked.

Spor 3: Netværk og viden
Vi bringer virksomhederne sammen med det etablerede turismeerhverv i en række kreative workshops, hvor udfordringer og løsninger deles og diskuteres. Målet er at skabe et rum for netværk og vidensdeling på tværs af branchen.