Kickstart_Kickstart kulturturismen

Kickstart kulturturismen

Foto: Wonderful Copenhagen

Kulturen er nøglen til en kickstart af storbyturismen i Danmark efter COVID-19-pandemien. Indsatsen skal i samarbejde med storbyernes kulturpartnere sætte ekstra fokus på kulturoplevelser samt gennem ny viden og nye løsninger bidrage til kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse.

Formål

De danske kulturinstitutioner er hårdt ramt af Covid 19-krisen - særligt dem, der er afhængige af turister. Kultur er en af de væsentligste reason-to-go for internationale storbyrejsende. Inden Covid 19-pandemien udgjorde kulturturister 40 pct. af de internationale turistankomster ifølge UNWTO Research, og 54 pct. af storbyturisterne i Danmark havde kulturoplevelser som del af deres rejsemotivation. Kulturen kan med rette ses som nøglen i en kickstart af storbyturismen i Danmark.

Derfor sætter dette initiativ ekstra fokus på storbyernes kulturoplevelser og hjælper kulturinstitutionerne med at agere i en ny virkelighed med ændret gæsteadfærd, nye præferencer og rejsemønstre. Gennem ny viden, målrettet kommunikation og udvikling af nye forretningsmodeller skal vi sikre en fortsat værdiskabelse mellem turisme og kultur.

Indsatser

Projektets aktiviteter eksekveres i tre spor:

Spor 1: Data, viden og værktøjer
Dette fælles, tværgående spor har til formål målrettet at hjælpe kulturinstitutionerne med hurtigst muligt at generere ny omsætning i en post-corona kontekst. I en kickstart af kulturturismen er nøglen opdateret viden, prognoser og data, der omsættes til konkrete anbefalinger og initiativer, der kan hjælpe kulturinstitutionerne på fode hurtigst muligt. Udviklingen i turismemarkedet følges tæt, så vi sikrer en fokuseret målgruppetilgang og stærk forståelse for de forskellige turistsegmenter, der over tid vil genoptage rejseaktiviteten. Derudover skal nye post-corona rejsemønstre og rejseværdier identificeres og sættes i relation til kulturpræferencer og -forbrug, herunder fokus på at gøre kulturoplevelsen tryg i en post-corona kontekst.

Spor 2: Forretnings- og produktudvikling
Nye krav til oplevelsesformater, ændrede gæstepræferencer og udfordrende forretningsvilkår for kulturerhvervet kræver nytænkning og innovative løsninger for at sikre kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse i en post-corona-tid. Der er således behov for udvikling af konkrete, agile og effektive forretningsmodeller til kulturinstitutionerne og resten af turismeerhvervet i forhold til at tilgå post-corona-gæster, der vil have nye præferencer, ændrede værdier og en anden pengepung. Målet er at sikre kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse i en post-corona-tid med ændrede vilkår.

Spor 3: Forbrugs- og omsætningsmaksimering gennem øget kulturforbrug
Riget fattes penge, og kulturen måske mest af alt. Formålet er – bl.a. gennem brug af viden og værktøjer - at kickstarte kulturforbruget til at skabe øget omsætning i kulturinstitutionerne. Det kan være gennem målrettede kulturfortællinger, der eksponeres over for potentielle kulturturister gennem sociale medier, communities og via influencers. Derudover er der fokus på nye samarbejder på tværs af turisme-værdikæden, der kan understøtte et øget forbrug.