Mountainbike

Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling

Foto: VisitAarhus

Der er et uudnyttet potentiale knyttet til den øgede søgning mod outdoor- og naturoplevelser i kølvandet på COVID-19. I denne kickstart-indsats bliver sporene lagt - både med og uden mountainbike-mudder - til en nytænkning af outdoor-baseret turisme, der peger langt ind i fremtiden

VisitAarhus

 

Formål

Formålet med indsatsen er at øge virksomhedernes omsætning i relation til det natur- og outdoorbaserede kundesegment samt styrke sammenhængen mellem destinationens oplevelsestilbud, hvor de stærke oplevelsesattraktioner får følge af kommercielle outdoor- og naturoplevelser.

Indsatser

Følgende indsatser bliver gennemført i projektperioden:

Spor 1: Afdækning og kortlægning…
…af virksomhedsbehov og gæstepræferencer i krisetider med udgangspunkt i kyst- og outdoorbaserede oplevelser. VisitAarhus inviterer alle relevante aktører til møde om, hvordan VisitAarhus kan kickstarte værdiskabelsen af outdoor i Aarhusregionen.

Spor 2: KICK-START-forløb
Virksomhedsforløb for forretnings- og oplevelsesudvikling målrettet overnatningssektoren og mødesektoren ift. udvikling af natur- og outdoorbaserede ferietilbud. Fokus på rådgivning og hjælp til udvikling af nye forretningsmuligheder.

Spor 3: Markedstest
Kickstart-kampagner med udgangspunkt i specifikke målgruppesegmenter. Blandt andet konceptualisering og positionering af Aarhusregionen som en MTB-destination.

Spor 4: Netværk og forankring
Indsats målrettet deltagende virksomheder og specialister i lokalsamfundet med det formål at styrke grundlaget for yderligere forretningsudvikling, innovation og indtjening udover projektperioden.

Vil du vide mere?

Lene Lind
Gæsteservice- og projektkoordinator

Telefon
+45 2342 5418

E-mail
LEL@visitaarhus.com