Hirtshals og Tversted

Reframe og mersalg ved Vestkysten

Foto: @Flying October - Destination Nordvestkysten

Med initiativer i 'Reframe og mersalg' forsøges det ved hjælp af understøttende og vidensopbyggende tiltag at kompensere og fremadrettet at minimere de begrænsninger og effekter COVID-19-pandemien har haft for turismeerhvervet ved Vestkysten.

Destination Nordvestkysten Destination Vesterhavet

Formål

Projektet skal imødegå COVID-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen. Det gøres via en håndholdt indsats, der skaber både mersalg og merrelevans ift. oplevelser og services, som tager højde for den aktuelle situation og de udfordringer, den medfører for områdets mange turismevirksomheder.

Projektet skal bidrage til udvikling, afprøvning og salg af oplevelser indenfor natur, kultur og spiseoplevelser, som også er leveringsdygtige på længere sigt. Der er fokus på tilpasning af eksisterende oplevelser og services målrettet nye målgrupper samt udvikling af nye turismeprodukter. Derudover vil der være fokus på, at gæsterne tilbydes oplevelser, der er unikke for området

Indsatser

Indsatsen fordeler sig på 5 aktiviteter:

 1. Kortlægning af nye initiativer og tiltag pga. COVID-19
  I denne aktivitet er der fokus på at kortlægning og identificering af nye situationer og behov på baggrund af Corona. Der er fokus på at kortlægge, hvilke udfordringer virksomhederne står overfor samt hvad gæsterne efterspørger i forbindelse med Corona. Desuden identificeres særlige gæstebehov, der er opstået i forbindelse med Corona.
   
 2. Taskforce og 1:1 rådgivning
  I projektet vil der blive nedsat en taskforce bestående af konsulenter med forskellige spidskompetencer. Formålet med denne taskforce er at støtte op om destinationerne og erhvervshusene og rådgive turismevirksomhederne 1:1 og dermed give dem konkret og virksomhedsnær hjælp, der sikrer sunde og bæredygtige virksomheder. Taskforcen vil blive sammensat med udgangspunkt i de udfordringer, der bliver identificeret via de kvalitative interviews og kan for eksempel omfatte rådgivning, sparring og eksekvering
   
 3. Reframe og Mersalg i destinationerne
  Turismeerhvervet i de to destinationer kæmper med konsekvenserne af COVID-19 og de nye rammer til en ny virkelighed. Derfor handler det i høj grad om at kunne tiltrække nye målgrupper og udvide sæsonen for at indhente den tabte omsætning i 2020 fx via udviklingen af outdoorproduktet, flere bæredygtige løsninger og -services samt målgruppespecifikke tilbud. Denne aktivitet delt i tre spor. I spor 1 er der fokus på at teste og afprøve nye bæredygtige forretningskoncepter, produkter og/eller services, mens der i spor 2 er fokus på at skabe værdikæde-løsninger der tager højde for infrastruktur og logistik. I spor 3 er der fokus på i højere grad at synliggøre og sælge eksisterende produkter og/eller services samt nye værdikæder/pakker via eksisterende digitale platforme.
   
 4. Covid-19 venlige events
  På grund af blandt andet forsamlingsforbud og afstandskrav bliver der i denne sæson skåret drastisk ned på events i de to destinationer. Events som ellers er med til at tiltrække gæster samt skabe omsætning for områdets turismeaktører og lokale foreninger. Derfor er det yderst relevant, at der i denne aktivitet arbejdes med gentænkning, udvikling og tilpasning af nye og eksisterende events – hvor man er sammen, men hver for sig - både i den enkelte destination, men også på tværs af destinationerne. I denne aktivitet tages der både afsæt i eksisterende nøgleevents og hvordan de kan gennemføres i en COVID-19-venlig version, samt hvordan nye events kan udvikles og afvikles. I projektet udvikles/tilpasses events på tværs af destinationerne hvoraf de testes og afprøves.
   
 5. Opsamling af viden og erfaringer
  Formålet med denne opsamling er at videns- og erfaringsdele til det samlede projekt og dermed andre turismevirksomheder i Danmark. Men også med henblik på at forankre viden og erfaring, som kan implementeres og videreføres i andre relevante projekter. Der udarbejdes et erfarings/videns- opsamlingskatalog. Viden og erfaring kommunikeres og deles undervejs i projektet, men benyttes også som grundlag for fortsat arbejde med turismeudvikling på vestkysten.

Vil du vide mere?

Martin Storgaard
Projektleder, Destination Nordvestkysten

Telefon
+45 4191 1985

E-mail
mrs@visitnordvestkysten.dk