Bord for en i Sverige

Viden til tiden

Foto: Linda Karlsson

Nedlukninger og begrænsninger som følge af corona-pandemien har tvunget turismesektoren til at tænke nyt og kreativt. Med udgangspunkt i danske og internationale tiltag, bidrager indsatsen her med viden indenfor tendenser og udviklingen mellem udbud og efterspørgsel i sektoren.

Aalborg Universitet Dansk Kyst- og Naturturisme

 

Formål

Den nuværende krise udfordrer dansk turisme som aldrig før, der er pludselig alt for mange ting, vi ved alt for lidt om. Hvad tænker potentielle gæster om fremtidige rejser mht. steder, aktiviteter, og oplevelser? Hvordan reagerer destinationer og virksomheder på de ny rammevilkår mht. sundhed og dalende omsætning i forhold til udvikling af oplevelser og service? Hvordan kan DMO'er og erhvervet skabe de bedst mulige rammer for dansk turisme i en ny og anderledes verden? I denne indsats vil Aalborg Universitet skabe viden om sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel indenfor turisme med et formål at formidle viden om og inspiration til, hvordan den danske turismesektor omstiller sig bedst muligt i lyset af COVID-19.

Indsatser

Indsatsen fordeler sig på tre aktiviteter:

 1. Virksomheder og destinationers overlevelse og fornyelse i en corona-tid
  På baggrund af internationale og danske erfaringer i forbindelse med corona og tidligere kriser analyseres best practice og lærerige/innovative cases med hensyn til markedsførings- og produktinnovation i kølvandet på Corona, for at identificere det, der gør en forskel, og det der kan inspirere.
   
 2. Forbrugeres italesættelse af feriepræferencer, forbrug og adfærd
  SoMe analyser gennem netscrap fra sociale medier, herunder hashtags og tematiske analyser, der viser forbrugernes samtaler om ferier og ferieplaner, fx attraktivitet og risikoprofil for destinationer, aktiviteter, faciliteter, og services. Der planlægges to runder mhp. at følge udviklingen blandt forbrugerne gennem det kommende år.
   
 3. Løbende vidensformidling og dialog
  På grundlag af sammentænkning af ny viden om forbrugere, virksomheder og destinationer videreformidles resultaterne i kort og tilgængelig form i form af tekst, billeder og video, samt workshops og møder I samarbejde med DKNT og destinationer om udvalgte temaer.

Vil du vide mere?

Laura James
Lektor, Aalborg Universitet

Telefon
+45 9940 0992

E-mail
leja@hum.aau.dk