Cafe Sweet Treat

Digital infrastruktur i verdensklasse

Foto: VisitDenmark

Danske Destinationer og VisitDenmark går sammen om at opgradere og videreudvikle dansk turismes digitale infrastruktur (ASP-platform, GuideDanmark mv.). Projektet gennemføres med fokus på, at turisterne vil få nemmere ved at blive inspireret og informeret om danske turismeprodukter.

VisitDenmark Destination Kystlandet Destination Sydkystdanmark
Wonderful Copenhagen VisitAarhus  

 

Formål

Covid-19 er den brændende platform, der er udgangspunktet for, at Danske Destinationer og VisitDenmark nu går sammen om at opgradere og videreudvikle dansk turismes digitale infrastruktur (ASP-platform, GuideDanmark mv.), så Danmark på sigt kan bringe sig i verdensklasse på dette område. Projektet indeholder også en foranalyse, der vil kvalificere og prioritere de mange udviklingsmuligheder, som lige nu er de mest relevante at igangsætte. Projektet gennemføres med fokus på, at turisterne vil få nemmere ved at blive inspireret og informeret om danske turistprodukter til gavn for hele det danske turisterhverv.

Formålet er at styrke den digitale infrastruktur i dansk turisme til gavn for både turisten, erhvervet og destinationerne.

 • Turisten: Nemmere navigering af content og mulighed for at finde erhvervets bookbare produkter
 • Erhvervet: Højere konverteringsrate på bookbare produkter og call-to-action knapper samt højere omsætning hos erhvervet med mere fokus på konvertering af produkter samt øget indtjening
 • Destination: Besparelse af manuelt arbejde med optimerede platforme samt nemmere digital navigation og bedre formidling af temafortællinger.

Indsatser

Indsatsen fordeler sig på 3 aktiviteter:

 1. ASP- Platformen og re-design af GuideDanmark produktsider
  ASP-platformen, der er den fælles hjemmesideløsning, som bruges af destinationerne, blev lanceret i 2019. Alle børnesygdommene er ved at være udbedret, og det er tid til at gennemføre den første større revision, der skal fastholde portalens konkurrencedygtighed. Følgende elementer skal gennemføres:

  1.1 Front-end og re-design af GuideDanmark produktsider

  1.2 Datadeling på tværs

  1.3. Vigtig lovmæssig opdatering

   
 2. GuideDanmark database
  GuideDanmark databasens nuværende kodebase er 6 år gammel, og det kræver en større opdatering at drifte den forsvarligt videre i de næste 4 år. Derudover ønsker vi at udvikle nye funktioner, som skal vises på ASP-portalen.

  2.1 Opdatering af kodebasen dækker:
  Sikring af kodebasens fundament til videre drift i minimum yderligere 4 år samt klargøring til nye funktioner. 

  2.2 Nye funktioner i databasen:
  Nye funktioner ønskes fra destinationers side for at lette det manuelle opdateringsarbejde, bedre kuratering af produkter og flere muligheder for eksterne samarbejdspartnere for at bruge API-et til at fremme danske turistprodukter. 

  2.3 Optimering af GuideDanmark for at effektivisere de manuelle processer

   
 3. Foranalyse af nye projekter, samt eksekvering af pilotprojekt
  For at fremtidssikre ASP-platformen og GuideDanmark-databasen samt øge synergien mellem disse, skal det blandt de investerende parter drøftes og besluttes, hvilke udviklingstiltag det bedst giver mening at igangsætte. Det kunne være: National SEO-indsats, server-side-tracking, Digital Guest, chatbot, voice search, Travel Stories, tilknytning og kobling med andre offentlige databaser

  3.1 Foranalyse af nye projekter samt ekstern validering:
  Foranalysen forventes også at identificere 1-2 større udviklingsprojekter.

  3.2. Pilotprojekt
  Efter foranalysen er gennemført, beslutter styregruppen efter input fra Det digitale partnerskab og den overordnede Kickstart-styregruppe, hvilke(t) pilotprojekt der skal gennemføres. Hvis pilotprojektet er validt og skalerbart, igangsættes en national eksekvering af projektet /projekterne.

Vil du vide mere?

Eva Thybo  /  Michael Johansen
VisitDenmark

Telefon
+45 4084 1848  /  +45 2928 8397

E-mail
et@visitdenmark.com  /  micjoh@visitdenmark.com