Kickstart erhvervsturismen

Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme

Foto: MeetDenmark

Projektet fokuserer på fastholdelse af vunden forretning og tiltrækning af ny. Der fokuseres også på udvikling af de danske mødedestinationers tilbud - herunder at mindske kunders usikkerhed ved Danmark som mødedestination samt at gøre det muligt at gennemføre virtuelle site inspections.


MeetDenmark
VisitAarhus Destination Nord
Destination Fyn Wonderful Copenhagen

Formål

Møde- og kongresbranchen er som bekendt særdeles hårdt ramt af Covid-19. De fleste større møder og kongresser er igennem foråret blevet aflyst eller udskudt og nye stigninger i smittetryk rundt om i Europa har understreget, at begrænsninger på rejseaktivitet og større forsamlinger med al sandsynligvis vil fortsætte indtil en behandling eller vaccine foreligger. Selv herefter forventes en kun langsomt aftagende frygt, skepsis og/eller nedprioritering blandt kunder og delegerede.

Risikoen er derfor, at møde- og kongresturismen, som netop lever af at samle mange mennesker fra hele verden, bliver det turismesegment, hvor en form for normalitet vender senest tilbage. Dette kan og vil blive fatalt for en lang række af turismens virksomheder, der har møder og kongresser som et af deres primære forretningsområder.

Inden for kongresområdet er der typisk flere år mellem et bud og den egentlig afholdelse af den pågældende kongres. Derfor handler kickstart af kongresområdet bl.a. om - i videst muligt omfang - at fastholde allerede vundne kongresser i Danmark og dermed konvertere aflysninger til udskydelser for at undgå et langvarigt hul i ordrebøgerne hos venues, hoteller, PCO’er og øvrige leverandører.

Effekterne ved en stærk fastholdelsesindsats vil være tydelige og målbare. For hver 1.000 kongresovernatninger, som destinationerne lykkes med at få udskudt fremfor aflyst reddes ca. 4 mio. kr. i turismeomsætning til erhvervets virksomheder. I 2019 vandt MeetDenmarks destinationer ca. 330.000 overnatninger, hvilket skaber en turismemæssig omsætning på ca. 1,3 mia. kr. samt en beskæftigelseseffekt svarende til ca. 1.800 fuldtidsstillinger.

Dertil kommer de bredere samfunds- og erhvervsmæssige effekter ved hvert år at samle over 100.000 af verdens førende forskere, specialister og beslutningstagere inden for danske styrkepositioner som fx Life Science, IT og Cleantech. Det kan være i form af nye internationale netværk og samarbejder for danske virksomheder og forskningsmiljøer samt videnoverførsel, talenttiltrækning og branding af danske forskningsmiljøer, virksomheder og løsninger mv.

Da mange ressourcer er - og fortsat vil blive - anvendt på at fastholde de vundne kongresser fokuserer projektet også på at bidrage til at fastholde niveauet af destinationernes budarbejde målrettet ny forretning.

Derudover vil projektet bidrage til at udvikle de danske mødedestinationers tilbud til et forandret marked. Projektet sætter derfor konkret på nedenstående 7 spor.

Indsatser

Indsatsen fordeler sig på 7 spor:

  1. Fastholdelse af allerede vundne kongresser
  2. Hybridmøder: Bl.a. ny viden om kompetencer og behov hos internationale kunder samt danske venues og CVB'er
  3. Sikkerhed og sundhed: Bl.a. materiale (SoMe film og orienteringsblade) om håndtering af COVID-19 samt generel sikkerhed og sundhed i Danmark. Det skal bidrage til at mindske usikkerhed hos potentielle internationale kunder
  4. M&I: Udvikling og test af en indsats på det internationale marked for virksomhedsmøder og incentive-rejser (M&I). Dette spor foregår primært på MeetDenmarks vestdanske destinationer
  5. Kompetenceudvikling: Videreformidling af viden opbygget i projektet til destinationernes medarbejdere og erhvervet
  6. Virtuelle site inspections: Bl.a. udvikling og produktion af virtuelle site inspections for de respektive destinationer målrettet mødekøbere
  7. Tiltrækning af ny forretning

Se webinar om projektet

Vil du vide mere?

Peter Dyhr Andreassen
Head of Stakeholder Relations, MeetDenmark

Telefon
+45 2910 2607

E-mail
pda@woco.dk

Læs mere på MeetDenmark.dk

Læs mere

Potentialet for internationale møder uden for København
Niclas Jessen

Potentialet for internationale møder uden for København

Hvilke muligheder har danske mødedestinationer uden for hovedstaden for at tiltrække internationale virksomhedsmøder? Og hvordan kan man opbygge indsatsen for at få del i det internationale mødemarked? Læs mere om muligheder og eksempler her.

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen Marriott Hotel

Virtuelle site-inspections

Så længe kunderne ikke kan komme til Danmark, må Danmark komme til kunderne! Og bæredygtighedsdagsordenen forventes at fastholde tendensen i tiden efter Covid-19. Læs her om hvordan København har gjort og tankerne bag.

Sikker og tryg møde- og kongresdestination
Daniel Rasmussen

Markedsføring af Danmark som en sikker og tryg møde- og kongresdestination

At der er styr på sikkerhed og sundhed i landet, når der afholdes møder og kongresser, er et vigtigt signal at sende, både overfor deltagende gæster, men også arrangører. Markedsføringsmaterialerne indgår både i indsatsen for at fastholde bekræftet forretning samt vinde ny forretning.

Hybridmøder i fremtiden
MeetDenmark

Rapport: Hybridmøder i fremtiden

Covid-19 har ændret vores måde at afholde møder og kongresser på. For at kunne målrette aktiviteter og få overblik over udfordringer, muligheder og behov i fremtiden, har Destinationerne i MeetDenmark foretaget en række semi-strukturerede interviews med kunder og partnere. Se resultaterne her.