Kickstart kulturturismen

Kickstart kulturturismen

Foto: Wonderful Copenhagen

Kulturen er nøglen til en kickstart af storbyturismen i Danmark efter COVID-19-pandemien. Indsatsen skal i samarbejde med storbyernes kulturpartnere sætte ekstra fokus på kulturoplevelser samt gennem ny viden og nye løsninger bidrage til kulturinstitutionernes attraktivitet og overlevelse.

Wonderful Copenhagen VisitAarhus Destination Nord Destination Fyn

Formål

De danske kulturinstitutioner er hårdt ramt af Covid 19-krisen - særligt dem, der er afhængige af turister. Kultur er en af de væsentligste reason-to-go for internationale storbyrejsende. Inden Covid 19-pandemien udgjorde kulturturister 40 pct. af de internationale turistankomster ifølge UNWTO Research, og 54 pct. af storbyturisterne i Danmark havde kulturoplevelser som del af deres rejsemotivation. Kulturen kan med rette ses som nøglen i en kickstart af storbyturismen i Danmark.

Indsatser

  • Ny analyse, der identificerer nye kulturpræferencer og -forbrug under Covid 19-pandemien og sætter dem i relation til rejsemønstre og rejseværdier
  • En række af webinarer målrettet storbyernes kulturpartnerne, der skal give relevant viden og guidelines inden for kulturturisme
  • Et udvidet datasamarbejde inden for kulturturisme
  • Udvikling af nye oplevelsesformater og forretningsmodeller, der tager højde for kulturgæstens nye behov og efterspørgsel under pandemien
  • Synliggørelse af storbyernes kulturoplevelser gennem målrettede kulturfortællinger, der eksponeres over for potentielle kulturturister gennem sociale medier, communities og via influencers

Vil du vide mere?

Louise Örnfelt
Seniorkonsulent, Wonderful Copenhagen

Telefon
+45 3121 3181

E-mail
loc@woco.dk