Vestkysten

Reframe og mersalg ved Vestkysten 2.0

Foto: Flying October

I det nye projekt vil der fortsat være fokus på at videreføre- og udvikle den 1:1 sparring, som i sidste projekt viste sig at være et værdifuldt værktøj, fordi det gennem virksomhedsnære forløb styrkede udviklingen i turismeerhvervet.

DVH DNVK DVK

 

I det nye projekt vil den primære aktivitet være 1:1 rådgivning med det formål at støtte op om destinationerne og erhvervshusene og rådgive turismevirksomhederne gennem sparring og rådgivning og dermed give dem konkret og virksomhedsnær hjælp, der sikrer sunde og bæredygtige virksomheder. Rådgivningen vil blive sammensat med udgangspunkt i de udfordringer, der bliver identificeret via de kvalitative interviews og kan for eksempel omfatte rådgivning, sparring og eksekvering.

Vil du vide mere?

Martin Storgaard
Projektleder, Destination Nordvestkysten

Telefon
+45 4191 1985

E-mail
mrs@visitnordvestkysten.dk