Gå til indhold
Vestkysten

Reframe og mersalg ved Vestkysten 2.0

Foto: Flying October

I det nye projekt vil der fortsat være fokus på at videreføre- og udvikle den 1:1 sparring, som i sidste projekt viste sig at være et værdifuldt værktøj, fordi det gennem virksomhedsnære forløb styrkede udviklingen i turismeerhvervet.