Computer/teknikrum

Digital omstilling i dansk turisme

31.1.2024
Foto: aislan13 via iStock

Muligheder og udfordringer for attraktioner og overnatningssteder

Denne rapport har til formål at belyse centrale muligheder og udfordringer indenfor digital innovation i mindre turismevirksomheder i Danmark, samt at identificere implikationerne heraf med hensyn til turisme- og erhvervsfremme.

Rapporten bygger på en undersøgelse gennemført i 2023 af forskere fra Aalborg Universitet. Arbejdet er medfinansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen som led i Kickstart Dansk Turisme 2.0- projektet