Billede af en skovsti med træer på begge sider

Mod en grønnere fremtid

31.1.2024
Foto: Grethe Fallesen

Attraktioner og overnatningssteders grønne omstilling

Denne rapport har til formål at belyse centrale muligheder og udfordringer indenfor grøn innovation i mindre turismevirksomheder i Danmark, samt at identificere implikationerne heraf med hensyn til turisme- og erhvervsfremme. 

Rapporten bygger på en undersøgelse gennemført i 2023 af forskere fra Aalborg Universitet. Arbejdet er medfinansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen som led i Kickstart Dansk Turisme 2.0-projektet.