Dansk Kyst- og Naturturisme

Møder og konferencer

Find inspiration til møder og konferencer under og efter corona.

Konferenceturismen under forandring
We’ll meet again! Konferenceturismen under forandring

Konferenceturismen har lige som mange andre omfavnet de digitale formater under pandemien. I dette vidensindspark zoomer vi ind på de udfordringer og muligheder virtuelle konferencer, særligt hybride formater, indeholder – og ikke mindst deres levedygtighed fremadrettet.