mand mad anmeldelse
cafe mad mennesker bageri

Anmeldelsesplatforme

Foto:Abillion&Dmitry Zvolskiy

Den digitale udvikling har accelereret brugen af anmeldelser online på tværs af alle typer oplevelser og produkter. Du kommer ikke som virksomhed uden om at blive anmeldt på nettet i dag. Og det gælder om at sikre, at der ikke ligger dårlige anmeldelser derude - eller værre: Gode anmeldelser, du ikke har sagt tak for.

Udfordringen er, at mange anmeldelsesplatforme er mere venlige over for brugerne end over for virksomhederne. Derfor kan man som bruger oprette og anmelde virksomheder overalt, man færdes. Derfor ser man også tit anmeldelseplatformene spørge: “Er dette din virksomhed?”

Tripadvisor - Andres

Foto:Tripadvisor

Flere af de store platforme er dog ved at ændre på en række detaljer omkring anmeldelser, der generelt sigter til lidt mere positive udtalelser. Eksempelvis kalder Facebook nu sine bedømmelser for “anbefalinger” i et forsøg på at 'nudge' brugerne mod venligere udtalelser. Hvis din motivation som forbruger for at skrive en anmeldelse er at anbefale, må man forvente, du er venligere stemt end, hvis det bare er “bedøm”.

Det kan overordnet godt svare sig at undersøge, om din virksomhed er blevet anmeldt på nogle af de gængse kanaler: Google, Tripadvisor, Facebook, Yelp, Trustpilot eller andre. Du kan, ved at google din virksomhed sammen med de aktuelle platformes navne, se hvad der findes af anmeldelser af dine ydelser. 

Når det kommer til at håndtere anmeldelser er tommelfingerreglerne de samme uanset, hvor du finder dem. Der er herunder lagt nogle gode og generelle tips og tricks under TripAdvisor eksemplet, som sammen med Google anmeldelser er de to mest udbredte anmeldelsesplatforme i Danmark.