Outdoor-turismen i Mols Bjerge

Konkurrencekraft via outdoor hotspots

Gæsterne efterspørger i stigende grad oplevelser i naturen, og under corona er efterspørgslen accelereret. Det lægger pres på naturen, men vidner også om outdoor-turismens potentiale. Vi arbejder derfor med at videreføre erfaringer med strategisk-fysiske planer til outdoor-turismen.

Danskerne efterspørger i højere og højere grad naturoplevelser til hverdag og på ferie. Det er en tendens som er startet før corona-epidemien, men som corona i den grad har accelereret. Danskerne såvel som udenlandske turister har i sommeren 2020 i høj grad søgt mod frisk luft og plads. Rigtigt mange danskere har oplevet naturen og fundet glæde i naturen. Andre har oplevet problemer med den øgede brug, fx i forbindelse med optagede shelterpladser eller faciliteter der ikke er gearet til den øgede besøgsmængde. Der er derfor brug for en langsigtet strategi for at kunne håndtere den øgede turistmængde.

Dansk Kyst- og Naturturisme har stor erfaring med udviklingsgrebet "strategisk-fysisk udviklingsplan" (bl.a. Vestkysten Viser Vejen i forlængelse af Udviklingsplanen for Vestkysten og Udviklingsplan for Sjælland og øerne.

Grebet har fungeret godt som byudviklingsgreb, og rummer derfor anvendelsesmuligheder også i forhold til naturområder for at sikre naturoplevelser af høj kvalitet, som hverken går på kompromis med naturbeskyttelsen eller kommercielle interesser.

Projektet "Konkurrencekraft via outdoor hotspots" er en direkte eksekvering af en række hovedinitiativer under Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-22

Med udgangspunkt i én lokalitet i Nationalpark Mols Bjerge med kritisk masse relateret til outdoor, vil projektet demonstrere en strategisk-fysisk tilgang til udvikling af outdoor-områder i destinationerne. 

Dette kobles med en udvikling af stærke erhvervsbaserede "outdoor-centre" samt afdækning af nye offentlig-private driftsmodeller for infrastruktur, som skal være med til at løfte outdoor-turismen til et helt nyt niveau. Desuden tager projektet de første skridt mod at belyse mulighederne for at tilvejebringe data, der sikrer en vidensbaseret og bæredygtig udvikling af outdoor-turismen. 

Projektets partnere er: 

  • Syddjurs Kommune
  • Nationalpark Mols Bjerge
  • Karpenhøj Naturcenter
  • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
  • OnTrail

 

Kirsten Krogh Hansen
Vil du vide mere?

Projektleder

kkh@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 83 80 39