Indsatser_Udviklingsplan for Sjælland

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Foto: Frame & Work / SydkystDanmark

En fælles udviklingsplan skal skabe grundlag for et varigt og markant løft af turismen som væksterhverv på tværs af kommunerne på Sjælland og øerne.

Turismen er et vigtigt erhverv i region Sjælland og står for en omsætning på 12,8 mia. kr. Sjælland og øerne har et geografisk stærkt udgangspunkt med en beliggenhed tæt på København og midt imellem stærke koncentrationer af befolkninger både i hovedstadsområdet, mod syd i Hamborg og i Sverige.

Alligevel har kyst- og naturturismen i region Sjælland ikke haft samme vækstrater som turismen i hele Danmark. Turismen i region Sjælland rummer derfor store potentialer for vækst, som kan realiseres via et tættere samarbejde, en fokuseret tilgang og flere investeringer.

En udviklingsplan for Sjælland og øerne skal skabe retning for den fælles udvikling af turismen i region Sjælland gennem en prioriteret indsats for destinationsudvikling og udvikling af feriesteder i regionen. Resultatet vil være et fælles planlægningsgrundlag for den fysiske udvikling af turismen på tværs af kommune- og regionsgrænser, der tilgodeser turisterhvervets interesser. 

Projektets styregruppe

  • Advokat Helle Reedtz-Thott, medlem af bestyrelsen for Dansk Kyst- og Naturturisme (Formand)
  • Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune
  • Borgmester John Dyrby Paulsen, Slagelse Kommune
  • Byrådsmedlem Lars Damgaard, Sorø Kommune
  • Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Kommune
  • Direktør Hans-Jørgen Olsen, VisitOdsherred
  • Direktør Martin Bender, VisitSydsjælland-Møn
  • Direktør Mikkel Aarø-Hansen, Wonderful Copenhagen
  • Sekretariatschef Jens Böhme, Realdania

Analysegrundlag

Analyser af potentialer i det sjællandske turismeprodukt og efterspørgslen fra markedet danner grundlag for udviklingsplanen. Analyserne er udformet med bistand fra analyseinstituttet Wilke og Kvistgaard Evaluering og Analyse.