Møns klint

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Foto: Frame & Work / SydkystDanmark

Udviklingsplan for Sjælland og øerne er kommunerne i Region Sjællands fælles plan for en ambitiøs og langsigtet udvikling af turismeerhvervet.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne blev offentliggjort den 31. august 2020 og skal forløse et uindfriet potentiale til gavn for både borgere og besøgende og øge turismeomsætningen i regionen til samlet set 15 mia. kr. i 2025.

Bag planen står turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme samt foreningen Realdania. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder:

 • Stærke kraftcentre
 • Større oplevelsesværdi
 • Bæredygtig kapacitetsudvikling
 • Bedre adgang og mobilitet
 • Øget kendskab

Politisk styregruppe

For at sikre et stærkt politisk ophæng til implementeringen har KKR Sjælland nedsat en politisk styregruppe for implementering af udviklingsplanen. Styregruppen består af følgende medlemmer:

 • Lars Lindskov, medlem af kommunalbestyrelsen for Roskilde Kommune (formand)
 • Mikael Smed, formand for KKR Sjælland og borgmester Vordingborg Kommune
 • Tomas Breddam, borgmester Roskilde Kommune
 • Karina Vincentz, borgmester Odsherred Kommune
 • Thomas Knudsen, kommunaldirektør Lolland Kommune
 • Morten Jensen, direktør, Destination Sjælland
 • Martin HH Bender, direktør, Destination SydkystDanmark
 • Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme
Møns Klint
Daniel Villadsen

Strategisk-fysiske udviklingsplaner på Sjælland og øerne

Som en del af implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne er der udarbejdet strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder. De skal styrke den strategiske udvikling i de udpegede stærke kraftcentre på Sjælland og øerne.

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk