Møns Klint

Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Sjælland og øerne

Foto: Daniel Villadsen

Som en del af implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne udarbejdes strategisk fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder. De skal styrke den strategiske udvikling i de udpegede stærke kraftcentre på Sjælland og øerne.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne sætter ambition og retning for udviklingen af en bæredygtig turisme på Sjælland og øerne frem mod år 2025. I planen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har størst turismemæssigt potentiale.

For at styrke den strategiske udvikling i de stærke kraftcentre udarbejdes strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder i kraftcentrene.

Kort om de seks udvalgte steder
 

Sydfalster

Guldborgsund Kommune ønsker blandt andet at bygge videre på Marielysts positive udvikling og styrke koblingen til Gedser, så turisterne får en stærkere oplevelse af Sydfalster som sammenhængende destination, og så naturoplevelserne og nærheden til vandet bliver sat tydeligere i spil. Kommunen ser et potentiale i nye dele af det tyske marked, som ventes at åbne sig med Femernforbindelsen i 2029.
Læs mere

Det nordøstlige Odsherred

Odsherred Kommune har mange sommer- og feriehuse, men kommunen vil gerne udvide oplevelsesmulighederne ved at udvikle Nykøbing Sjælland som turisme- og kulturby. Samtidig vil man styrke forbindelserne omkring Sommerland Sjælland som aktivitetsområde og udvikle nye overnatningstilbud.
Læs mere

Lollands sydkyst

Femernforbindelsen kommer til at ændre den lollandske sydkyst markant, og der er potentiale for nye rekreative muligheder i forlængelse af de mange forandringer. Lolland Kommune vil blandt andet udvikle en vision for det nye vestlige forland ud for Rødbyhavn og styrke forbindelserne længere ud i den sydlollandske geografi.
Læs mere

Hundested

Der skal sættes gang i udviklingen af den nordsjællandske havne- og stationsby Hundested, som af mange kendes for færgeforbindelsen til Rørvig. Her ønsker Halsnæs Kommune at binde by og havn bedre sammen, skabe flere overnatnings- og oplevelsesmuligheder og bedre trafikale forhold for både borgere og besøgende. Planen skal styrke Hundested både som sted at bo, som turismedestination og som oplevelses- og havneby.
Læs mere

Møn

Der er stor koncentration af turister på Østmøn, hvilket udfordrer øens infrastruktur, og planen i Vordingborg kommune vil derfor blandt andet rumme en større trafikal undersøgelse, så man kan lette adgangen til andre steder på Møn med besøgspotentiale f.eks. på det vestlige Møn – og samtidig tilskynde besøgende til at anvende andre og mere bæredygtige transportformer og ruter.

Fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads

Holmegård Værk, BonBon-Land, Næstved Middelalderby, Camp Adventure/Skovtårnet og Faxe Kalkbrud er alle velbesøgte. Mange gæster er dagsturister, men der potentiale for længere smutture. Her er tale om et tværkommunalt projekt, hvor Næstved Kommune og Faxe Kommune blandt andet har fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb. Derudover vil kommunerne definere nogle nedslagspunkter i geografien, som planen særligt skal fokusere på.
Læs mere

Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Programchef

cra@kystognaturturisme.dk