Dansk Kyst- og Naturturisme
Møns Klint

Strategisk fysiske udviklingsplaner for Sjælland og øerne

Som en del af implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne udarbejdes strategisk fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder. De skal styrke den strategiske udvikling i de udpegede stærke kraftcentre på Sjælland og øerne.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne sætter ambition og retning for udviklingen af en bæredygtig turisme på Sjælland og øerne frem mod år 2025. I planen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har størst turismemæssigt potentiale.

For at styrke den strategiske udvikling i de stærke kraftcentre kan der udarbejdes strategisk fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder i kraftcentrene. Det drejer sig konkret om delområder i de kapacitetsmæssige kraftcentre (Odsherred, Møn, Lolland-Falster og Nordsjælland) samt de oplevelsesmæssige kraftcentre med størst potentiale (Fjordlandet/Roskilde, Stevns og Sydsjælland).

Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania har inviteret kommuner og destinationsselskaberne til at indgå et samarbejde om at udarbejde strategisk fysiske udviklingsplaner i udvalgte kraftcentre.

En strategisk fysisk udviklingsplan består af:

  • En vision, der hænger tæt sammen med den overordnede vision i den fælles Udviklingsplan for Sjælland og øerne
  • Nøgleprojekter, der kan være katalysatorer for at indfri visionen, og hvordan de realiseres i et samarbejde mellem offentlige, private, kommercielle, frivillige, organisationer, foreninger mv.
  • Planer for den fysiske udvikling herunder infrastruktur samt anvendelse af og forbindelsen mellem landskabet, havet, husene og byrummene
  • Tids- og procesplan samt kerneaktører og en rækkefølge for realiseringen af nøgleprojekterne
  • Økonomiske forhold, både i forhold til anlægs- og etableringsudgifter samt drift og det forretningsmæssige aspekt
Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 18 10 16