Gå til indhold
Møns Klint

Strategisk fysiske udviklingsplaner for Sjælland og øerne

Foto: Daniel Villadsen

Som en del af implementeringen af Udviklingsplan for Sjælland og øerne udarbejdes strategisk fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder. De skal styrke den strategiske udvikling i de udpegede stærke kraftcentre på Sjælland og øerne.

Udviklingsplan for Sjælland og øerne sætter ambition og retning for udviklingen af en bæredygtig turisme på Sjælland og øerne frem mod år 2025. I planen prioriteres geografiske områder som stærke kraftcentre, der har størst turismemæssigt potentiale.

For at styrke den strategiske udvikling i de stærke kraftcentre kan der udarbejdes strategisk fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder i kraftcentrene. Det drejer sig konkret om delområder i de kapacitetsmæssige kraftcentre (Odsherred, Møn, Lolland-Falster og Nordsjælland) samt de oplevelsesmæssige kraftcentre med størst potentiale (Fjordlandet/Roskilde, Stevns og Sydsjælland).

Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania har inviteret kommuner og destinationsselskaberne til at indgå et samarbejde om at udarbejde strategisk fysiske udviklingsplaner i udvalgte kraftcentre.

En strategisk fysisk udviklingsplan består af:

  • En vision, der hænger tæt sammen med den overordnede vision i den fælles Udviklingsplan for Sjælland og øerne
  • Nøgleprojekter, der kan være katalysatorer for at indfri visionen, og hvordan de realiseres i et samarbejde mellem offentlige, private, kommercielle, frivillige, organisationer, foreninger mv.
  • Planer for den fysiske udvikling herunder infrastruktur samt anvendelse af og forbindelsen mellem landskabet, havet, husene og byrummene
  • Tids- og procesplan samt kerneaktører og en rækkefølge for realiseringen af nøgleprojekterne
  • Økonomiske forhold, både i forhold til anlægs- og etableringsudgifter samt drift og det forretningsmæssige aspekt
Claudia Rota Andersen
Vil du vide mere?

Projektchef

cra@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 28 18 10 16

Share your wonders: