Løkken Molefestival

Kvalificeret arbejdskraft

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at sikre en stærk arbejdsstyrke i turismeerhvervet, så turismen i Danmark kan nå sit fulde vækstpotentiale.

Mangel på de rette kompetencer kan være en stor barriere for en virksomheds fremtidige vækst og udvikling. For turismeerhvervet har mangel på kvalificeret arbejdskraft været en væsentlig udfordring i mange år – for de rette kompetencer er afgørende for, om forretningen udvikler sig og vokser, og om gæsterne oplever en sammenhæng mellem kvalitet og pris.

Med de seneste års teknologiske udvikling er der desuden opstået et nyt og stadigt voksende behov for tekniske og digitale kompetencer. Et behov der går på tværs af alle brancher. Men hvor nye teknologier og digitale løsninger har været en del af dagligdagen i brancher defineret af store virksomheder i adskillige år, er turismebranchen defineret af mindre virksomheder – og her skal virksomhedens samlede kompetencer fordeles på meget færre.

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at sikre en stærk arbejdsstyrke i turismeerhvervet, så turismen i Danmark kan nå sit fulde vækstpotentiale. Særligt vil vi arbejde for, at virksomhederne har de rette kompetencer til at styre igennem den digitale og teknologiske transformation. Via samarbejder med uddannelsesudbydere og Danmarks destinationsselskaber vil vi desuden sikre, at de rette tilbud findes på hylderne og bliver formidlet, så det for turismevirksomhederne bliver enkelt at tilgå de uddannelsestilbud, der allerede findes i dag.

Indsatsen hænger tæt sammen med øvrige indsatser under Virksomhedsinnovation. Hvor indsatsen Styrket innovationskraft skal understøtte et innovativt turismeerhverv, der kan udvikle produkter, services og løsninger, der matcher gæsterne efterspørgsel – skal Teknologitransfer sikre, at eksisterende teknologier og digitale løsninger implementeres og bringer værdi i turismeerhvervet.

Alice Bank Danielsen
Vil du vide mere?

Programchef

abd@kystognaturturisme.dk