Camp Adventure

Styrket innovationskraft

Foto: EFFEKT Architects. Foto: Daniel Villadsen

Med indsatsen vil Dansk Kyst- og Naturturisme understøtte et innovativt turismeerhverv og udviklingen af nye produkter, services og løsninger, der matcher gæsternes efterspørgsel og et marked i konstant udvikling.

Nye trends og rejsemønstre ændrer kontinuerligt gæsternes efterspørgsel og skaber et behov for løbende innovation i turismen. Med andre ord lever vi i en virkelighed, hvor stilstand er lig med tilbagegang, og udvikling og fornyelse er en nødvendighed.

Hvad enten det gælder en øget efterspørgsel efter autenticitet, nærhed til naturen, gastronomi og bæredygtig ferie – eller en forventning om at kunne benytte nye teknologier til at browse, bestille, bevæge sig og betale, så stiller gæsterne nye og højere krav til deres ferie.

Dansk turisme kan og skal ikke konkurrere på prisen i et globalt marked. Derfor er det centralt, at branchen udvikler sig og formår at nytænke oplevelser, service og drift, så gæsterne mærker, at de får værdi for pengene.

Dansk Kyst- og Naturturisme vil understøtte et innovativt turismeerhverv og udviklingen af nye produkter, oplevelser, services og løsninger i branchen, der matcher nye livsstils- og rejsetrends. Vil vil understøtte udviklingen af turismeprodukter, der matcher nye typer turister, ændrede rejseønsker og samtidig understøtte erhvervslivet i en sund og bæredygtig vækst, der omfavner FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Via innovationssamarbejder og -netværk i og mellem erhvervet, vidensinstitutioner, leverandører og andre brancher vil vi sikre, at ny viden og nye teknologier kommer turismebranchen til gode.

Målet er at give turismeerhvervet konkurrencefordele – og styrke dansk turismes konkurrenceevne. Dernæst har vi en ambition om, at nye spillere i branchen, iværksættere og startups kan være med til at forandre og skabe fremtidens turismeprodukter.

Indsatsen bygger videre på erfaringer fra innovationsprojektet TourismX (2017-2019), som vi realiserede i samarbejde med Wonderful Copenhagen. Fokus her var at matche SMV’er med forskere i hele landet og støtte dem i at udvikle og teste innovative løsninger eller koncepter.

Indsatsen hænger desuden tæt sammen med øvrige indsatser under Virksomhedsinnovation. Hvor indsatsen Kvalificeret arbejdskraft blandt andet skal understøtte behovet for at styrke den digitale transformation i danske turismevirksomheder – skal Teknologitransfer sikre at eksisterende teknologier og digitale løsninger implementeres og bringer værdi i turismeerhvervet.

Hub for Innovation in Tourism

Solnedgang over Vestbjerg
Daniel Brandt Andersen

Hub for Innovation in Tourism (HIT) arbejder for at styrke iværksætteri og konkurrence- og innovationskraften i dansk turisme på tværs af storby-, erhvervs-, kyst- og naturturismen.

Acceleratorforløb for iværksættere

Tisvilde Hegn
Daniel Villadsen

Acceleratorforløb for ambitiøse iværksættere, der vil udvikle nye produkter inden for outdoor-turisme.

TourismX Challenge - Outdoor

Surfboards ved Ålsgårde
Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Corona har fået flere til at søge naturen – også helt nye målgrupper – og et akut behov for et større udbud af outdoor-oplevelser er opstået. TourismX Challenge - Outdoor vil understøtte startups og etablerede virksomheder inden for outdoor fra idé til marked.

Vækstforløb for outdoor-virksomheder

Dueodde Strand, Bornholm
Stefan Asp

Den stigende efterspørgsel efter naturoplevelser åbner nye muligheder for outdoor-aktørerne. Derfor har Erhvervshus Fyn, Destination Fyn og Dansk Kyst- og Naturturisme sammensat et målrettet forløb for outdoor-virksomheder i hele landet, der skal hjælpe dem med at vokse med efterspørgslen.

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk