Camp Adventure

Styrket innovationskraft

Med indsatsen vil Dansk Kyst- og Naturturisme understøtte et innovativt turismeerhverv og udviklingen af nye produkter, services og løsninger, der matcher gæsternes efterspørgsel og et marked i konstant udvikling.