Outdoor-turismen i Mols Bjerge

Outdoor-hotspots i Nationalpark Mols Bjerge

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Gæsterne efterspørger i stigende grad oplevelser i naturen, og under corona er efterspørgslen accelereret. Det lægger pres på naturen, men vidner også om outdoor-turismens potentiale. Vi arbejder med at videreføre erfaringer med strategisk-fysiske planer til Nationalpark Mols Bjerge.

Danskerne efterspørger i højere og højere grad naturoplevelser til hverdag og på ferie. Det er en tendens, der er startet før corona-pandemien, men som corona-nedlukningerne i den grad har accelereret. Den øgede interesse for de mange danske naturområder skaber også behov for nye strategier, der både sikrer plads til outdoor-turisterne og samtidig tager hensyn til naturen.

I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune og Visit Aarhusregionen igangsætter Dansk Kyst- og Naturturisme arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan i nationalparken. Planen skal bidrage til at skabe sammenhæng i den eksisterende turismeinfrastruktur og konkretisere udviklingsretningen i udvalgte områder, så der skabes plads til både besøgende og den vilde natur.

Dansk Kyst- og Naturturisme har stor erfaring med udviklingsgrebet "strategisk-fysisk udviklingsplan". Tidligere har grebet været brugt bynært (bl.a. i forlængelse af udmøntningen af Udviklingsplan for Vestkysten og Udviklingsplan for Sjælland og øerne), men i Nationalpark Mols Bjerge forsøges det overført på et udvalgt naturområde.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er første skridt i udviklingen af et outdoor-hotspot i Nationalpark Mols Bjerge. Planen følges op af udviklingen af stærke erhvervsbaserede "outdoor-centre", der samler de relevante outdoor-turismeaktører i området i et forpligtigende samarbejde, som skal være med til at løfte outdoor-turismen til et nyt niveau.

Projektets partnere er

  • Syddjurs Kommune
  • Nationalpark Mols Bjerge
  • Visit Aarhusregionen
Medarbejderfoto_Kirsten
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

kkh@kystognaturturisme.dk