Jystrup på Sjælland

Den nationale strategi understøtter den langsigtede udvikling af kyst- og naturturismen

24.6.2022
Foto: Christoffer Anias Sandager

Med fokus på at overkomme strukturelle udfordringer i dansk turisme har ’National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme’ fokus på den langsigtede udvikling. Det understøttes bl.a. med prioriteringen af udviklingsplaner som centralt greb i bæredygtig destinationsudvikling.

Af Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Med lanceringen af den nationale strategi sætter regeringen retningen for, hvordan Danmark skal forblive en attraktiv turistdestination og stå stærkt i konkurrencen om internationale turister.

I strategien står der bl.a., at der skal ske ”en genopretning af dansk turisme med fokus på erhvervets strukturelle udfordringer”. En udvikling, der skal ske på en måde, der balancerer økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig vækst.

Netop fokus på erhvervets strukturelle udfordringer er et stærkt og helt afgørende fokus, hvis vi skal sikre den langsigtede udvikling.

For selvom kyst- og naturturismen har vist robusthed under coronakrisen, og selvom der er opstået nye muligheder i kølvandet af krisen, som vi naturligvis skal udnytte, så er der fortsat behov for at løse de store udfordringer.

Vi har fortsat et lavt investeringsniveau. Det er helt afgørende, at vi får løst den udfordring. Vores konkurrenceevne er stadig presset – og muligvis mere presset end før corona. Vi har en begyndende udfordring i forhold til den lokale opbakning.

At løse den slags grundlæggende og strukturelle udfordringer kræver tid. Lang tid. Og det kræver, at vi holder snuden i sporet. Når der kommer midlertidige bump på vejen som corona, er det vigtigt, at vi ikke bruger alle kræfterne på at løse de akutte problemer, men husker på de udfordringer, som er langvarige.

Ikke færre end ni af den nationale strategis initiativer taler direkte ind i den handlingsplan, som vi lancerede i april. Det gælder fx initiativet ”Udviklingsplaner som greb i strategisk og bæredygtig destinationsudvikling”.

Investeringsefterslæbet er en kæmpe barriere for vækst i kyst- og naturturismen. Hvis vi skal tiltrække flere investeringer, er der behov for langsigtet og helhedsorienteret udvikling.

Udviklingsplaner er et hovedgreb i strategisk, langsigtet og ikke mindst bæredygtig destinationsudvikling i et større geografisk område. De baner vejen for et afgørende samspil mellem private og offentlige investeringer.

En forudsætning for at tiltrække private investeringer er, at den grundlæggende turismerelaterede infrastruktur er til stede. Med udviklingsplaner kan kommunerne stå klar med strategisk planlægning for udnyttelse af kommunens arealer – og gå foran med investeringer i fx byudvikling og bymidter, lokalt kulturliv og rekreativ infrastruktur, der skaber adgang til naturoplevelser.

I stor skala har Udviklingsplan for Vestkysten dannet grundlaget for strategisk-fysiske planer i en lang række feriesteder, som efterfølgende har ført til lokale investeringer. Og i forlængelse af Udviklingsplan for Sjælland og øerne er seks feriesteder i fuld gang med at færdiggøre deres lokale udviklingsplaner. Ligeledes arbejder vi med strategiske planer for outdoor- og naturområder bl.a. i Nationalpark Mols Bjerge. Her er fokus på at skabe balance mellem naturbeskyttelse og outdoor-oplevelser.

Strategisk planlægning er et langt, sejt træk, men kun med langsigtede planer og løsninger kan vi overkomme grundlæggende strukturelle udfordringer som investeringsefterslæbet i kyst- og naturturismen. Vi ser derfor meget frem til med den nationale strategi i ryggen at videreføre erfaringerne og udarbejde flere udviklingsplaner i samarbejde med kommuner, erhvervsliv, destinationsselskaber og turismeoperatører.

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk