Mønsted Kalkgruber

Er der lys for enden af tunnelen?

12.5.2021
Foto: Mads Gregersen

JA – men vi skal selv hjælpe med at dreje på kontakten for at tænde det! Pandemien kalder på en genstart af turismen, og med de rigtige og tilstrækkelige prioriteringer og indsatser har kyst- og naturturismen også et momentum, der kan bringe os hurtigere ud af krisen.

Af Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme

Alle dele af dansk turisme er hårdt ramt af covid-19-krisen. På tværs af sektorer og på tværs af geografi. Men krisen har også skabt et momentum, som vi kan udnytte til at komme styrket ud på den anden side af pandemien, og vi skal udnytte den nødvendige omstilling, så vi kommer stærkere og mere bæredygtige ud, når dagsordenen etableres for en ny ”normal” i turismesektoren.

Det seneste år har cementeret, at naturen ER vores hovedattraktion. Gæsterne efterspørger naturnære oplevelser, plads og vidder, bæredygtige ferieformer og nærvær. Trends, vi har set vinde indpas over en årrække, men som pandemien for alvor har accelereret.

Her har dansk turisme i den grad noget at byde ind med, og derfor skal vi bruge momentum til at sikre en god genstart for Danmarks turismevirksomheder.

Men det kræver investeringer på tværs af forretningsområder og sektorer, så dansk turisme står stærkere i den internationale konkurrence om gæsterne.

Kyst- og naturturismen har i flere år lidt under et investeringsefterslæb. Det er en udfordring, da investeringer i kyst- og naturturismen er nødvendige for at styrke det danske produkt på et marked, hvor Danmark er i hård international konkurrence.

Innovationskraft og digitalisering af dansk turisme er fortsat for lav. Pandemien har været med til at skubbe på behovet for digitalisering og nye produkttilbud i takt med, at efterspørgslen har ændret sig.

Kriser skaber rum for comeback og giver mulighed for ny udvikling. Det har historien vist os. Det skal vi udnytte til at få endnu mere gang i iværksætteriet og sikre et internationalt konkurrencedygtigt produkttilbud, der leverer på efterspørgslen efter digitale og grønne løsninger.

Vi skal udnytte den tiltagende efterspørgsel efter outdoor-oplevelser ved at styrke adgangen til naturen samt udbuddet af oplevelser – kommercielle som ikke-kommercielle – og sikre en god infrastruktur hele vejen rundt.

I eksempelvis Udviklingsplan for Vestkysten og Udviklingsplan for Sjælland og øerne spiller naturen en afgørende rolle som reason-to-go, og det nye tværkommunale samarbejde om at udvikle Hærvejen til en international outdoor- og kulturoplevelse med naturen som omdrejningspunkt er et andet eksempel på dette.

Vi skal sætte skub på at samtænke klimatilpasning med en rekreativ infrastruktur. Her ligger et kæmpe potentiale for at skabe rammerne for et styrket turismeerhverv, højere livskvalitet for borgere og højere naturkvalitet. Det potentiale kan forstærke momentum og sikre bedre konkurrenceevne for dansk turisme.

Folketinget og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med bl.a. Omstillingspuljen (225 mio. kr. udmøntet i 2020 og 2021) og i april med uddelingen af i alt 60,6 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter i 2021 haft fokus på at støtte turismeerhvervet gennem krisen via udvikling. I de kommende turismeprojekter er der i høj grad fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og outdoor-turisme.

Det er positivt for dansk turisme, for der er behov for, at vi agerer på den korte bane, mens vi har det lange lys på. 2021 tegner til at blive et mindst lige så presset år for dansk turisme som 2020, men når grænserne åbner, og vi for alvor begynder at rejse igen, kommer der til at være rift om gæsterne.

Vi skal derfor allerede nu forberede os til den nye konkurrencesituation ved at udvikle dansk turisme og det danske turismebrand samlet set, så vi kan vinde ny konkurrencekraft gennem stærke, indbyrdes afhængige turismeprodukter – på tværs af geografi og forretningsområder.

Jens Hausted
Vil du vide mere?

Direktør/CEO

jha@kystognaturturisme.dk