skip_to_main_content
Dansk Kyst- og Naturturisme
Mønsted Kalkgruber

Er der lys for enden af tunnelen?

5/12/2021

JA – men vi skal selv hjælpe med at dreje på kontakten for at tænde det! Pandemien kalder på en genstart af turismen, og med de rigtige og tilstrækkelige prioriteringer og indsatser har kyst- og naturturismen også et momentum, der kan bringe os hurtigere ud af krisen.