Mols Bjerge

Er der nok p-pladser i Nationalpark Mols Bjerge?

Foto: Nationalpark Mols Bjerge

Use case fra Nationalpark Mols Bjerge i projektet Data i Naturen

Nationalpark Mols Bjerge har deltaget i dataprojektet for at finde ud af, om de velbesøgte p-pladser i parken var tilstrækkelige, eller om nationalparken skulle sætte ind med bedre skiltning for at lede trafikken til mindre besøgte parkeringsområder. Her sammenholdt man data fra tællere i parken og fra parkeringsanlæggene til at vurdere, om besøgende skulle nudges til at benytte de mindre belastede p-pladser (fx via bedre skiltning). Via testen fandt man ud af, at det er muligt med data at træffe brugbare konklusioner på baggrund af antal biler versus kapacitet. Det fortæller Kristian Herget, friluftskoordinator i Nationalpark Mols Bjerge: 

”Vi har tidligere haft kapacitetsudfordringer på nogle af vores centrale p-pladser. Derfor har det på mange måder været en god øjenåbner for os at være med i testprojektet med en case om parkeringskapaciteten. For data kan hjælpe os med at be- eller afkræfte nogle hypoteser. Før lavede vi simple optællinger af bilerne på p-pladserne, men det var forbundet med en masse usikkerhed, for vi havde ikke hele billedet med. Det har vi nu, og data har bekræftet os i vores antagelser. Hvis vi vil lave noget i fremtiden, er det vigtigt, at vi kan bekræfte med data, så det ikke bygger på mavefornemmelser”

Foruden Nationalpark Mols Bjerge har også Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Thy deltaget i projektet med hver deres udvalgte naturområder og use cases. På den måde har det samlet set været muligt at teste forskellige modeller for, hvordan man med data kan få viden til brug for fx naturbeskyttelse, planlægning af infrastruktur og forretningsudvikling
 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk