Lodbjerg Fyr

Hvor stort er besøgstrykket i Nationalpark Thy?

18.1.2024
Foto: Kristian Amby

En use case fra Nationalpark Thy i projektet Data i Naturen

Nationalpark Thy har deltaget i dataprojektet, hvor området omkring Lodbjerg Fyr har været udvalgt til testområde. Formålet var at undersøge, hvordan man med data kunne indsamle viden om, hvordan gæsterne færdes i området og hvor mange af dem, der også besøger fyret. Resultaterne fra testen har for Nationalpark Thy været brugbare og konkrete, fortæller Else Østergaard Andersen, leder i Nationalpark Thy:

”Testen har givet os indblik i vores gæsters bevægelsesmønstre, og gør det muligt for os at konkludere på, hvor mange af vores gæster, der også vælger at lægge vejen forbi selve fyret som en del af deres oplevelse i nationalparken. Det siger for os noget om det tryk, der er på selve fyret og infrastrukturen omkring det.”

Derudover viser projektet, at besøgstallene også kan bruges til at optimere driften, uddyber Else Østergaard Andersen: 

”Når vi samtidigt også kobler parkens besøgstal med vores salgstal i cafeen og derudover også sammenholder med vejr- og teledata, som også har indgået i projektet, så har vi samlet set fået et meget konkret værktøj til for eksempel at justere åbningstider eller vagtplanen i caféen.” 

Foruden Nationalpark Thy har også Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet deltaget i projektet med hver deres udvalgte naturområder og use cases. På den måde har det været muligt at teste forskellige modeller for, hvordan man med data kan få viden til brug for fx naturbeskyttelse, planlægning af infrastruktur og forretningsudvikling. 
 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk