Nationalpark Vadehavet

Hvordan påvirker gæster i Nationalpark Vadehavet natur og fugleliv?

18.1.2024
Foto: Jens L. Hansen

To use cases fra Nationalpark Vadehavet i projektet Data i Naturen

Nationalpark Vadehavet har deltaget i dataprojektet med to use cases. Dels ønskede man at undersøge, hvor stort et tryk fænomenet ’Sort Sol’ skaber på natur og infrastruktur – som fx parkerings- og trafikudfordringer. Her viser testen, at data kan være med til at tydeliggøre, om det fx er nødvendigt at udvide veje, anlægge en parkeringsplads eller nudge besøgene til at benytte alternative steder eller ruter. 
 
Derudover har Nationalpark Vadehavet også haft et testområde på Mandø, hvor øens rige fugleliv hvert år tiltrækker turister. Derfor ønskede man i projektet at undersøge, om ruter og stier var anlagt korrekt. Her brugte man forskellige datakilder, fx stitællere og teledata sammenholdt med data fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Testen viste, at det er muligt at lave det ønskede analyse set-up, men at der endnu skal arbejdes med at styrke validiteten mellem datamængden fra DOF-basen og tællerne. 

Samlet rummer de to testforløb fra Nationalpark Vadehavet gode indsigter til, hvordan man kan arbejde med kortlægning af de besøgendes påvirkning på naturen, fortæller Peter Saabye Simonsen, nationalparkchef i Nationalpark Vadehavet: 

"Det rummer store perspektiver for os, at vi nu kan måle på gæsternes aftryk på naturen. For det kan være relativt enkle greb, der nogle gange skal til - som fx at justere en rute eller nudge en anden vej - for at friholde fx yngleterritorier eller sårbar natur, mens andre og mere robuste områder inddrages. Men det kræver vi har data, der viser, hvor og hvad vi skal justere på - og det var baggrunden for, at vi gik med i projektet".

Foruden Nationalpark Vadehavet har også Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Thy deltaget i projektet med hver deres udvalgte naturområder og use cases. På den måde har det været muligt at teste forskellige modeller for, hvordan man med data kan få viden til brug for fx naturbeskyttelse, planlægning af infrastruktur og forretningsudvikling
 

Peter Møller Laursen
Vil du vide mere?

Seniorkonsulent

pml@kystognaturturisme.dk