Par på elcykler

Nu kan kommuner søge støtte til at udrulle cykelknudepunktsnetværk

16.3.2023
Foto: Daniel Villadsen

Tiden er kommet til at påbegynde udrulning af et cykelknudepunktsnetværk i Danmark. Derfor kan kommuner nu søge støtte til at igangsætte processer for udpegning af lokale cykelknudepunktsnetværk.

Ni kommuner påbegyndte i januar 2022 et demonstrationsforløb for at samle erfaringer til at udrulle et rekreativt cykelnetværk i Danmark efter internationale forbilleder. Nu er tiden kommet til at påbegynde udrulningen af et cykelknudepunktsnetværk til resten af landet.

I løbet af 2023 udarbejdes derfor et digitalt betanetværk – en første digital råskitse af et sammenhængende knudepunktsnetværk – for hele Danmark. Betanetværket er grundlaget for et stort arbejde, hvor strækninger skal kvalitetssikres og forfines i lokale processer.

Derfor kan interesserede kommuner nu søge støtte i en pulje, der skal hjælpe med at gå fra betanetværk til et realiserbart cykelnetværk.

Støtten består af projektmidler, der fx kan bruges på frikøb af egne ressourcer eller på konsulentassistance til et forløb, hvor kommunerne guides i at opdatere friluftsdata, verificere netværket og gå i dialog med turismeaktører, lodsejere mv.

Ved udgangen af 2023 vil kommunerne kunne registrere knudepunktsnetværket i den fællesoffentlige database GeoFA, hvorfra data kan hentes til digital udstilling på tredjeparts platforme.

Læs mere om Pulje til udrulning af cykelknudepunktsnetværk