Demonstrationskommuner

Nu tager ni kommuner næste skridt i cykelknudepunktsindsatsen

16.3.2022
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

I den kommende tid går ni demonstrationskommuner i projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ i gang med at planlægge og udpege cykelvenlige strækninger, der kan kobles i et netværk af knudepunkter. Demonstrationsforløbet skal bidrage med vigtige erfaringer til udrulningen på landsplan.

Det er en spændende planlægningsopgave, hvor eksisterende cykelvenlig infrastruktur kobles sammen og synliggøres i et knudepunktsnetværk med rekreativ cykling for øje. Netværket skal bl.a. give muligheden for i højere grad at hoppe på cyklen fra sommerhuset til havnebyen og spise frokost og derefter cykle en anden strækning hjem igen.

Cykelknudepunktsnetværk er kendt i mange europæiske lande efterhånden, men oprindelsen er fra Belgien. Her spredte det sig hurtigt til Holland, der er kendte for deres omfattende cykelkultur, hvor det at cykle er lige så nemt og lige så attraktivt som at tage bilen. Hollænderne er faktisk eksperter i at lave knudepunktsnetværk.

I uge 12 sættes kursen derfor mod Holland. Her vil repræsentanter fra kommunerne og samarbejdspartnerne i indsatsen stifte nærmere bekendtskab med selve knudepunktsnetværket gennem workshops om det hollandske netværk, via en spændende cykeltur på en lille del af netværket omkring Gronningen samt en indgående introduktion til den kommende proces i de ni kommuner.

Dansk Kyst-og Naturturisme har netop indgået samarbejde med et stærkt hold leverandører bestående af det danske konsulenthus NIRAS, de hollandske konsulenthuse Mobycon og Folkersma og Cyklistforbundet. De skal sammen med Dansk Kyst-og Naturturisme løse opgaven i de ni kommuner.

De næste to år kommer demonstrationsforløbet dermed til at gå fra planlæggerbord til kommunejord, hvor der skal forbindes knuder og strækninger. Allerede fra 2023 vil cykelknudepunktsnetværket være synligt i udvalgte områder i de ni kommuner og således kunne tages i brug af både borgere og turister.

Projektet skal desuden også bygge videre på foreløbige erfaringer fra projektet Fremtidens rekreative netværk, hvor der siden juli 2021 har været pilottestet cykelknudepunktsnetværk i fire mindre områder i Danmark. Her er der påbegyndt aktiviteter for udvikling af kriterier og metoder for kortlægning af rekreativ infrastruktur samt udvikling af et analogt skiltningsdesign for cykelknudepunktsnetværket i Danmark. Erfaringer og anbefalinger herfra er en vigtig del af afsættet for udrulningen af netværket nationalt. 

Mere info om demonstrationsforløbet

Læs om og se videoer fra kickoff-mødet med de ni kommuner, der var startskuddet for demonstrationsforløbet: Store ambitioner for udbredelsen af nationalt cykelknudepunktsnetværk

 

Eller læs mere om udvælgelsen af demonstrationskommuner: Udvalgte kommuner skal demonstrere fremtidens knudepunktsnetværk for rekreativ cykling

Følg projektet

Er du interesseret i at vide mere om det kommende demonstrationsforløb, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende vil udsende nyt om projektet. Alle landets kommuner vil desuden blive inviteret til at deltage i åbne arrangementer og aktiviteter om demonstrationen af cykelknudepunktsnetværket.

Opgaverne i demonstrationsforløbet

  1. Fastsættelse og beskrivelse af nationale designprincipper til planlægning og udpegning af cykelknudepunktsnetværk i Danmark
  2. Planlægning og udpegning af cykelknudepunktsnetværk i demonstrationsområderne
  3. Anbefalinger til national udrulning af et cykelknudepunktsnetværk
Det danske konsulenthus Niras og de hollandske konsulenthuse Mobycon og Folkersma og Cyklistforbundet skal sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og de ni kommuner løse opgaven.