Cykling på Mols

Ny udviklingsplan skal styrke turismen og sikre naturperler i Nationalpark Mols Bjerge

7.4.2021
Foto: Jonas Togo

Flere og flere benytter sig af den danske natur, og det skaber behov for en strategisk tilgang, der både sikrer plads til den øgede menneskemængde og samtidig tager hensyn til naturbeskyttelse. I Nationalpark Mols Bjerge skal en ny strategisk-fysisk plan konkretisere udviklingsretningen.

Rekordmange danskere færdes i disse år og måneder i den danske natur. Udviklingen for antal personer i naturen har været opadgående i flere år, og den tendens er for alvor accelereret det seneste år som følge af coronanedlukningerne. Hjemmearbejde og begrænset fysisk kontakt har skabt en øget efterspørgsel efter frisk luft og højt til himlen, men den øgede interesse for de mange danske naturområder skaber også behov for nytænkning, der både sikrer plads til outdoor-turisterne og samtidig tager hensyn til naturen.

Et sådant udviklingsarbejde har Nationalpark Mols Bjerge taget hul på i samarbejde med Syddjurs Kommune, Visit Aarhusregionen og Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor en ny strategisk-fysisk udviklingsplan skal bidrage til at skabe sammenhæng i den eksisterende turismeinfrastruktur og konkretisere udviklingsretningen i udvalgte områder.

"Det seneste år har vi oplevet stigende interesse for de mange skønne områder, der er i den danske natur, og vi forventer, at lysten til natur og åben himmel fortsat vil stige efter coronapandemien, som i høj grad har accelereret udviklingen," siger destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, Jacob R. Kirkegaard Larsen, og fortsætter:

"Det kræver derfor, at vi iværksætter nogle langsigtede strategiske indsatser, der både skaber plads til de mange forskellige brugere af naturen – turister såvel som borgere - men samtidig tager et stærkt hensyn til naturbeskyttelse og lokale interesser. Vi kommer blandt andet til at fokusere på, hvordan bedre planlægning og en styrket infrastruktur kan bidrage til at opnå denne balance til gavn for både naturen, borgere, turister og turismeerhvervet."

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er en del af projektet Outdoor-hotspots i Nationalpark Mols Bjerge og skal således ses som første skridt i udviklingen af et nyt outdoor-hotspot, som skal være med til at løfte turismen i området til et nyt niveau.

Tilgængelighed skaber en bredere forståelse for naturbeskyttelse

Nationalpark Mols Bjerge har ligesom resten af landets naturområder oplevet et stigende antal outdoor-turister de senere år, hvilket kulminerede i 2020 med absolut besøgsrekord. Formålet med den strategisk-fysiske udviklingsplan for nationalparken er således at afdække, hvilke områder der har potentiale for yderligere menneskelig aktivitet, og hvilke der natur- og landskabsmæssigt bør skånes. Udviklingsplanen skal desuden afdække, hvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser der skal til for at skabe sammenhæng og vækst i turismen og tiltrække kommercielle aktører i området.

Ifølge nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerg Lamp vil den nye strategi resultere i en endnu bedre nationalpark.

"Det seneste år har vi oplevet fyldte parkeringspladser, rekordmange besøgende på vores hjemmeside og stor aktivitet på vores vandrestier i Nationalparken. Derfor er det vigtigt, at vi i endnu højere grad ruster infrastrukturen til det stigende antal turister og samtidig tydeliggør, hvor vi ønsker menneskelig aktivitet. Desuden spiller information til vores besøgende en afgørende rolle, da det er et vigtigt redskab i forhold til at guide og sprede gæsterne ud i de områder, vi ønsker dem," siger nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, der samtidig forklarer, at den øgede aktivitet i naturen skaber en bredere forståelse for naturbeskyttelse:

"Det er vores opgave som nationalpark at sikre besøgende den fornødne information om naturen i forhold til at kunne tage hensyn til biodiversitet og beskyttelse. Vi bliver mere dannede og klogere, når vi bruger naturen, og dermed får vi en større forståelse for, hvad naturen kan, og ikke mindst hvor vigtigt det er at passe på den."

Den endelige strategisk-fysiske plan skal være solidt forankret såvel politisk som i turismeerhvervet, blandt lodsejere og andre relevante interessenter. I Syddjurs Kommune ser borgmester Ole Bollesen frem til resultatet af den kommende udviklingsplan:

"Fra Syddjurs Kommunes side er vi meget interesseret i at få styrket den bæredygtige naturturisme. Vi ser flere og flere besøgende, som søger friluftslivet i den enestående natur i og omkring Mols Bjerge. Det kræver en fortsat god planlægning, så vi sikrer, at pladsen til friluftsaktiviteter går hånd i hånd med en høj naturbeskyttelse. Jeg hilser en plan for outdoor-turismen i Nationalpark Mols Bjerge velkommen, og jeg håber, at planen kan bidrage til flere bæredygtige friluftsaktiviteter, som kan anvendes året rundt, og som kan blive et aktiv for vores lokale aktører på området," lyder det fra Ole Bollesen.

Arbejdet med den nye udviklingsplan forventes at løbe frem til udgangen af 2021.

Fakta om Strategisk-fysisk udviklingsplan i Nationalpark Mols Bjerge

  • Projektet gennemføres af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Syddjurs Kommune, Visit Aarhusregionen og Nationalpark Mols Bjerge
  • Strategiarbejdet har netop været i udbud, hvor eksterne relevante interessenter kunne byde ind på opgaven med at udvikle den endelige strategisk-fysiske plan. Find udbuddet her
  • Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal bygge på eksisterende planer, bl.a. kommuneplaner, nationalparkplanen, planer for naturindsatser (bl.a. rewilding), NATURA2000 handleplan 2016-2021, nationalparkens bæredygtighedsstrategi mv.
  • Nationalpark Mols Bjerge blev officielt indviet som nationalpark i år 2009 og var den kun anden af sin slags i Danmark efter Nationalpark Thy
  • Nationalparken, der ligger på Syddjurs, fordeler sig på i alt 180.000 kvadratmeter.
  • Nationalpark Mols Bjerges guider havde i år 2020 personlig kontakt til mere end 20.000 gæster, hvilket er ny rekord
  • Nationalpark Mols Bjerge er den mest besøgte kyst- og naturdestination på den jyske østkyst
  • Blandt de mest besøgte udflugtssteder i Nationalpark Mols Bjerge er Kalø Slotsruin, Ebeltoft By, Mols Bjerge-stien og Trehøje
Medarbejderfoto_Kirsten
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

kkh@kystognaturturisme.dk