Naturnætter

Nyt projekt søger deltagere: Vi skal genopfinde de naturnære overnatningsmuligheder

1.12.2022
Foto: Thomas Mason

Alle skal have mulighed for at vågne op til smuk, dansk natur. Det er mantraet for projektet NATURNÆTTER, som netop nu søger virksomhedsdeltagere, der også drømmer om at genopfinde naturnære overnatningsformer og brede dem ud til nye målgrupper.

Efterspørgslen efter naturoplevelser og outdoor-aktiviteter har været stødt stigende de seneste år. Aldrig før har der været så mange overnatninger i Naturstyrelsens shelters eller medlemmer af vandresportsforeningerne. Læg dertil de store andele af ’grønne idealister’, både herhjemme og i vores nabolande, som forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres kommende rejsevalg. Kombinationen af disse trends mærkes også meget konkret i overnatningssektoren, hvor både kendte og nye gæsteprofiler efterspørger udendørsoplevelser som en del af deres ferie- og overnatningsform. 

Netop dét er afsættet for Dansk Kyst- og Naturturismes nye projekt NATURNÆTTER, som nu søger partnere og virksomhedsdeltagere, og håbet er at sikre et stærkt og bredt deltagerfelt på tværs af turismebranchen.

”Vi er i god dialog med både destinationsselskaber, brancheforeninger og erhvervsaktører med interesse i at dyrke de forretningsmuligheder, der er i dette krydsfelt af outdoor, overnatning og naturoplevelser. Men vi vil rigtig gerne i dialog med endnu flere virksomheder, som genkender et potentiale for det naturnære i deres egen virksomhed og derfor kunne have lyst til at deltage i NATURNÆTTER,” fortæller Marie Vestergaard Madzak, projektleder hos Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Virksomhedsforløbene igangsættes i første halvdel af 2023, og som deltager gennemgår man et skræddersyet udviklingsforløb med afsæt i egen virksomhed. Udbyttet bliver dermed individuelle, konkrete greb til at omsætte potentialet til egen forretning. 

Både for etablerede og nye overnatningsformer

NATURNÆTTER henvender sig til udbydere af både etablerede og nye overnatningsformer. Førstnævnte kan være deltagere, der allerede i dag har eller driver et overnatningssted - fx moteller, bondegårdsferie, bed & breakfasts, camping mv. - og som har lyst til at arbejde med, hvordan de naturnære trends kan omsættes til ny forretning. 

Derudover søger NATURNÆTTER også deltagere, der i dag udbyder eller overvejer at udbyde nye koncepter inden for nye, naturnære overnatningsformer - fx glamping, tiny houses og naturhoteller. En konkret indsats i projektet er nemlig at adressere de reguleringsbarrierer, man kan møde i udviklingen af de nye overnatningskoncepter og -typologier. 

Det glæder man sig over hos Glamping Union Danmark, der siden foreningens opstart i januar 2022 har arbejdet for at forbedre vilkårene for danske glamping-pladsejere. Derfor har brancheforeningen også allerede tilsluttet sig som samarbejdspartner i NATURNÆTTER, fortæller formand Michael Frederik Ellekjær:

”Det er kendt, at vi som branche står med en problematisk lovgivning og praksis om tilladelse til at drive glamping - og omvendt, at der er kæmpe interesse både kommercielt, men også fra turistorganisationerne, nationalt og lokalt, samt i langt de fleste kommuner. I den sammenhæng ser vi, at projektet NATURNÆTTER kan bidrage med erfaringer og viden til en brugbar praksis, som kan hjælpe både glamping-udbyderen og den enkelte kommune, når vi får skabt bedre klarhed over, hvad man kan og ikke kan på det nuværende lovgrundlag.”

Genopfind kerneoplevelsen

Uanset virksomhedstypen, så er omdrejningspunktet for projektets arbejde at bringe de nye naturnære overnatningsmuligheder på markedet som et relevant og attraktivt supplement til den eksisterende palet af markedsrelevante overnatningstilbud i kyst- og naturturismen. Og det kræver, at man søger ind til essensen af, hvad det naturnære kan tilføre ferieoplevelsen – og afdækker, hvilke gæster der har lyst til en sådan oplevelse. Marie Vestergaard Madzak uddyber:

”Vi skal være opmærksomme på, at behov og forventninger til det naturnære ofte er anderledes end til den traditionelle ferieturisme, og dertil er der kommet nye målgrupper til, som har andre ønsker. Derfor er det nødvendigt, at vi går tilbage til "kernen" i vores tilbud – altså til de værdier vi tilskriver en naturoplevelse – og med dét afsæt indarbejder målgruppeindsigter i de forretningsmodeller, koncepter og designs, som projektet stiler mod at udvikle. Derfor håber vi også, at mange aktører vil have interesse for at være med og sammen med os gentænke de overnatningstilbud, vi har inden for det naturnære – og den vej rundt også skabe ny forretning.”

Del af 'Program for naturnær overnatning'

NATURNÆTTER er første projekt i Dansk Kyst- og Naturturismes nye Program for naturnær overnatning, som Dansk Kyst- og Naturturisme lancerer som del af eksekveringen af handlingsplanen FREMSYN UDSYN HENSYN.

Programmet skal være med til at sikre, at den samlede overnatningskapacitet i kyst- og naturturismen i Danmark fremstår attraktiv. Det kræver bl.a. strategiske partnerskaber og nyskabende overnatningstilbud på tværs af sektorer, og det er i den kontekst, at projektet NATURNÆTTER indskriver sig som en af flere indsatser for at skabe nye og bæredygtige løsninger for naturnær overnatning i Danmark. 
 

 

Skal din virksomhed være med i NATURNÆTTER? 

Er du interesseret i at høre mere om NATURNÆTTER og dine muligheder for at være med, så kontakt projektleder Marie Vestergaard Madzak på telefon 2154 8202 eller mail mvm@kystognaturturisme.dk

 

Om NATURNÆTTER

  • NATURNÆTTER er et nyt projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Projektet består af fire spor med individuelt fokus på fx virksomhedsforløb, analyser og markedsføring. Du kan læse mere om indholdet i de fire spor her
  • NATURNÆTTER har modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Projektet er stadig åben for nye projektdeltagere og deltagere til de virksomhedsforløb, der opstartes i foråret 2023
  • Dansk Kyst- og Naturturisme er projektejer, og VisitDenmark er partner i projektet og ansvarlig for projektets markedsføringsspor. >
  • Dertil er man aktuelt i gang med dialog med bl.a. destinationsudviklingsselskaber, brancheorganisationer og andre interesserede om deltagelse i projektet.
  • Du kan læse mere om NATURNÆTTER her

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Marie Vestergaard Madzak
Vil du vide mere?

Projektleder

mvm@kystognaturturisme.dk