Møn Ismejeri

Østersøruten sætter fokus på de gode cykelferieoplevelser

21.4.2021
Foto: Daniel Villadsen

Østersøruten skal være en af Europas bedst servicerede og mest kendte cykelruter. Nu er der udpeget syv cykelhotspots langs den nationale cykelrute, og 15 overnatningssteder skal deltage i forretningsudviklingsforløb, så de i fremtiden kan byde flere cykelgæster velkomne.

Østersøruten løber som et 8-tal langs Østersøen og forbinder med færger og broer hele det sydlige Danmark. Som cykelgæst passerer man enestående naturoplevelser, skattede kulturattraktioner og hyggelige bymiljøer, når man cykler og gør stop langs den 820 km lange rute.

De gode cykeloplevelser sættes der blandt andet fokus på med udpegningen af syv hotspots, hvorfra der en koncentration af oplevelser, overnatningsmuligheder og bespisning. De udpegede hotspots er Sønderborg, Kolding, Svendborg, Nyborg/Korsør, Karrebæksminde, Stege/Møn og Nakskov/Tårs.

”Østersøruten har et stort potentiale for at blive et trækplaster for turister, der vil på cykelferie, netop fordi der er en stor variation af oplevelser, der kan tiltale mange forskellige målgrupper. Udpegningen af hotspots skal styrke fokus på cykelgæsterne, og hvordan vi kan skabe gode cykelferieoplevelser, både når det kommer til servicering, information og stedbundne kvaliteter,” fortæller Christine Jürgensen, udviklingskonsulent i Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forlængelse heraf er der udvalgt 15 overnatningssteder, som via et forretningsudviklingsforløb blandt andet skal arbejde med, hvordan de kan servicere langturscykelturister og samarbejde med turoperatører.

”Undervejs i processen har vi opdaget et stort uforløst potentiale i at samarbejde med turoperatører og rejsebureauer, der specialiserer sig i cykelgæster. De kan bidrage med en volumen af cykelgæster – og med lokal markedsføring i Tyskland og Holland,” fortæller Kasper Møgelvang, CEO i Orange Elevator, der er konsulenter på opgaven, og tilføjer:

”Vi taler ofte om Danmark som cykelland, men cykelferie er stadig en niche i Danmark. Holland og Tyskland er i høj grad cykelferielande. Det handler ikke om at cykle fra morgen til aften. Det er familier og par, der gerne vil cykle fra sted til sted nogle timer om dagen, gøre holdt og få andre oplevelser med i bagagen. De er dermed en interessant målgruppe, der kan skabe indtjening hos det lokale turismeerhverv.”

Hotspot-udpegning skal styrke turismen lokalt

Et af de udpegede hotspots er Stege/Møn, som byder på et varieret udbud af oplevelser og en stor koncentration af overnatningstilbud. Med en god cykelinfrastruktur, der inkluderer mange lokale ruter, panoramacykelruter og hele to nationale cykelruter (Østersøruten og Berlin-København), så giver det god mening at arbejde videre med cykelturismen i området.

”Mange af overnatningsstederne er i forvejen vant til at tage imod cykelgæster, men med udpegningen som hotspot kan vi få endnu mere fokus på tiltag, der kan styrke destinationen ift. cykelgæster og deres oplevelse. Jeg ser især en mulighed i, at overnatningsstederne kan få værktøjer og viden om samarbejdet med turoperatører, der sælger pakkerejser, men naturligvis også blive endnu bedre rustet til at modtage og servicere cykelgæster, der planlægger deres ture på egen hånd,” fortæller Heidi Larsen, netværks- og forretningsudviklingschef hos Destination Sydkystdanmark, og tilføjer:

”Hotspots-udpegningen hænger godt sammen med, at Møn er udpeget som kraftcenter i Udviklingsplan for Sjælland og Øerne – netop cykelturisme kan være en af de drivere, der kan være med til at vækste hele området – både ift. den bæredygtige agenda og turister i skuldersæsonen.”

Østersøruten skal være en af Europas bedste

Udpegningen af hotspots og forretningsudviklingsforløbene er led i et større projekt på samlet 10 mio. kr., der skal styrke cykelturismen langs Østersøruten gennem fire aktiviteter.

  1. Strategisk plan for udvikling af hotspots langs Østersøruten
  2. Forretningsudviklingsforløb for overnatningssteder
  3. Kommunikation via web, cykelkort og cykelbog – besøg hjemmesiden her
  4. Udvikling og test af tværgående cykelservicekoncepter

Målet er, at Østersøruten skal være en af Europas bedst servicerede og mest kendte cykelruter, hvor turister får en kvalitetsoplevelse, som skaber en høj tilfredshed.

I 2019 bevilgede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 3,7 mio. kr. til at udvikle og markedsføre cykelruten. Bevillingen fordelte sig over to indsatsområder, hvoraf 2,7 mio. kr. gik til forretnings- og hotspotudvikling og 1 mio. kr. gik til markedsføring.

Partnerne i projektet er VisitDenmark, Destination Sønderjylland, Destination Trekantområdet, Destination Fyn, Destination Sjælland, Destination Sydkystdanmark, VisitLolland-Falster, Dansk Cykelturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Læs mere om Forretningsudvikling langs Østersøruten, N8

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Specialkonsulent

cju@kystognaturturisme.dk