Cykeltur_Lille Risevej

Outdoor-turismen boomer og higer efter flere gode ideer

25.5.2022
Foto: ©Michael-Fiukowski-and-Sarah-Moritz

Der er i dag potentiale i outdoor-turismen. Turisten og turismeerhvervet higer efter nye digitale og bæredygtige løsninger, oplevelser og ideer til outdoor-segmentet. I en rapport udarbejdet af Seismonaut tegnes et billede af potentialet i outdoor-turismen.

Tyskerne tiltrækkes af kyst og kultur, nordmændene vil yde, før de kan nyde, og franskmændene og italienerne vil ud at koble af i en bøgeskov.

Det står der i rapporten New Outsiders: Nye markedstendenser inden for outdoor-turismen, som bl.a. stiller skarpt på de fire udenlandske markeder. I rapporten præsenteres desuden resultater fra Explore-siderne fra VisitDenmarks hjemmeside, som fx at overnatning hitter blandt svenskere og nordmænd, tyskere vil campere, og hollændere vil fiske.

Outdoor-turismen er altså stadig populær og i vækst til trods for, at covid-19 ikke fylder på samme måde som tidligere. Og der er brug for flere digitale, bæredygtige ideer til turisten og erhvervet i outdoor-turismen. Flere iværksættere har luret potentialet og høster i dag frugterne af et marked i vækst. I december 2019 fik iværksætter Pia Stigaard Skammelsen idéen til at udbyde vandreferier. Covid-19 skulle vise sig at være momentum for, at hendes virksomhed Oh So Quiet i dag er en succes. Lynæs Surfcenter, CampSpace og Storyhunt er eksempler på andre iværksættersucceser, der har etableret sig inden for outdoor-turismen.

Går du med en idé og en iværksætter i maven, kan du med fordel skele til potentialerne i rapporten. Her er også en tjekliste, du kan gå frem efter. Udvikl en unik fortælling, forventningsafstem med kunden, mød dem i øjenhøjde og tilbyd pakketerede oplevelser er nogle af de flueben, du kan sætte for at servere det populære outdoor-produkt.

Rapporten er udarbejdet af Seismonaut for at kortlægge markedet og pege på tendenser inden for outdoor-turisme. Den er udarbejdet som led i et accelerationsforløb for turisme-startups med særligt fokus på outdoor.

Accelerationsforløbet er en del af det nationale projekt Hub for Innovation in Tourism. Det er et projektsamarbejde mellem de nationale udviklingsselskaber Dansk Kyst-og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme, hvor de to sidstnævnte har sekretariat i Wonderful Copenhagen. Projektet er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og REACT-EU. Midlerne skal understøtte en grøn og digital genstart efter covid-19. Erhvervshusene, Danske Destinationer og Aalborg Universitet Innovation er samarbejdspartnere på projektet.

Heidi K. Dahl Larsen
Vil du vide mere?

Sekretariatschef, Hub for Innovation in Tourism

hda@kystognaturturisme.dk