Blåbjerg-Nyminde

Styrket naturoplevelse og naturbevarelse går hånd i hånd

8.2.2024
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Kraftig stigning i brugen af dansk natur har flere steder skabt et uforudset stort pres på naturen. Antallet af naturbrugere må ventes at stige yderligere, og derfor er bedre planlægning af naturoplevelserne i Danmark afgørende for naturbevarelse og -udvikling.

Vi danskere vandrer, cykler på mountainbike og udforsker danske naturområder som aldrig før – og det samme gør de turister, der besøger os. Siden Covid-19 brød ud i 2020 er efterspørgslen på naturoplevelser i Danmark eksploderet.  Fysiske faciliteter og infrastruktur har i flere tilfælde ikke kunnet imødekomme det øgede antal gæster, og kombineret med et stigende fokus på, at naturen og biodiversiteten generelt er under pres, er der i lyset af den stigende interesse et styrket behov for at forene det stigende besøgstryk med bevaring og udvikling af naturen i Danmark. 

Dog kan man - med den rette og langsigtede planlægning - få de to tilsyneladende modsætninger til at gå hånd i hånd og ultimativt højne begge dele. 

"Vores erfaring viser, at det er muligt at styrke naturen ved at give plads til både den og til de besøgende. Indtil nu har diskussionen primært handlet om ’benyt eller beskyt’ – altså et enten eller. Men vi mener faktisk, at man også kan forbedre både naturens betingelser og selve naturoplevelsen ved at tænke de to dele sammen fra starten," siger Jacob K. Larsen, udviklingsdirektør i Dansk Kyst- og Naturturisme, og fortsætter:

"Det kræver bedre planlægning i naturområderne, for med de rette planer kan vi bedre styre gæsteflowet og sikre, at særligt sårbare steder friholdes for voldsom aktivitet. Et håndgribeligt eksempel er anlæggelsen af mountainbikespor. Findes der et veletableret cykelspor til mountainbikeryttere, så er det her, man cykler. Omvendt, findes sporet ikke, oplever vi, at mountainbikerne i højere grad belaster mere uhensigtsmæssige områder. Derfor er planlægning afgørende, men det kræver, at den hviler på en forudgående dialog og involvering af de forskellige aktører og interessenter." 

Dansk Kyst- og Naturturisme anser de strategisk-fysiske udviklingsplaner som helt centrale for opbygningen af turismeinfrastrukturen i landets kyst- og naturkommuner. Det gælder både de store tværkommunale planer samt lokale planer for en konkret by eller et feriested. Den nye planlægningsmetode for strategisk planlægning af udvalgte natur- og outdoorområder kaldes ’Længe Leve Landskabet’ som også er den samlende overskrift for de pt. seks ”naturplaner”, der enten er udarbejdet eller undervejs. Grebet er kendt fra byplanlægning, men det er nyt, at det nu også omsættes til planlægning af natur- og outdoor-områder. 

De første tre udviklingsplaner ligger klar for natur- og outdoorområderne ved henholdsvis Horsens Fjord, Blåbjerg-Nyminde og i Mols Bjerge, efter planerne nu er blevet politisk godkendte i deres respektive kommuner. 

Infrastruktur skal understøtte hensigtsmæssig adfærd i naturen 

På Mols oplevede man under Covid-19-pandemien, hvordan østjyderne og de mange danske gæster for alvor indtog naturen. Det lagde bl.a. pres på infrastrukturen og naturen i området. Siden er tendensen stilnet en smule af, og tilbage står Nationalpark Mols Bjerge med værdifuld indsigt i, hvordan området kan planlægges, således man står bedre rustede til det stigende antal gæster, nationalparken forventer at tage imod de kommende år. 

"De flaskehalse, vi så under Covid-19, vil vi gerne forsøge at undgå med vores nye strategisk-fysiske udviklingsplan "Længe leve bjergene” for området. Vi er eksempelvis blevet bevidste om, at parkeringsfaciliteter i nogle tilfælde ligger for tæt på attraktionen. Da vi havde mange besøgende, var pladserne overfyldte, og det store antal biler gik derfor ud over selve naturoplevelsen, i dette tilfælde et udsigtspunkt i nationalparken," forklarer direktør i Nationalpark Mols Bjerge, Birgitte Lamp, og fortsætter:

"Nu gentænker vi i det konkrete tilfælde ankomsten, så presset på lokalsamfundet lettes, samtidig med at punktbelastningen af landskabet mindskes. Dermed styrker vi både naturoplevelsen og skåner naturen på samme tid, ligesom initiativet faktisk skaber bedre adgang til flere kulturminder i området."

Ét areal med flere funktioner 

I udviklingsplanen for naturområdet ved Blåbjerg-Nyminde ved Varde har det været centralt at arbejde for at sikre, at det samme areal kan have flere funktioner. Her arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og Varde Kommune via strategisk planlægning for, at et forvaltningstiltag for urørt skov kan gå hånd i hånd med natur- og outdooroplevelser ved at sammentænke aktiviteter og styrke arealets langsigtede formål. 

"Hvis man planlægger rigtigt og tænker områderne sammen, kan vi i fællesskab finde plads til både rekreative områder med adgang for offentligheden, og områder der forvaltes naturnært i form af fx urørt skov. Det kræver blot, at vi tænker infrastrukturen mere strategisk fra begyndelsen, så vi friholder udvalgte områder, samtidigt med at vi inddrager andre til glæde for borgerne. Dermed kan vi også aflaste nogle af kommunens mere besøgte naturområder," siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune 

De strategisk-fysiske udviklingsplaner for natur- og outdoor-områder er udviklet i tæt samarbejde med lodsejere, myndigheder og kerneinteressenter inden for naturbevaring og naturoplevelser. Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager pt. også til naturplaner for områder i Halsnæs, Sallingsund og på Østmøn, der forventes offentliggjorte i løbet af før første halvår 2024. 
 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk