Foto fra konferencen UD PÅ TUR

UD PÅ TUR: Tak for en god konference

10.5.2024
Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme afholdt sammen med Friluftsrådet ultimo april konferencen ’UD PÅ TUR’ om en styrket rekreativ infrastruktur i Danmark.

For udviklingen af vores rekreative infrastruktur er en fælles mulighed, et fælles ansvar og en fælles opgave, som vi skal løfte sammen. Derfor skal der lyde en stor tak til de ca. 200 engagerede deltagere, der var med i Korsør d. 23. april 2024. På tværs af forvaltninger, sektorer og organisationer delte vi fælles ambitioner for, hvordan vi kan binde Danmark rekreativt sammen og dermed sikre bedre adgang til naturen og de oplevelser, den rummer.

Konferencen markerede også lanceringen af Danmarks nye rekreative cykelnetværk, som er et stærkt bidrag til at øge tilgængeligheden til naturen for både borgere og turister. Her er 29 kommuner allerede med, og konferencen markerede startskuddet for den nationale udrulning med den vigtige lokale bearbejdning til landets øvrige kommuner.

Du kan finde – eller gense - alle præsentationer fra dagen her.

 

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk