Gå til indhold
Tre Høje Mols Bjerge

Udviklingsplaner

Foto: Daniel Villadsen

Alle kyst- og naturturismekommuner opbygger turismeinfrastruktur med afsæt i en udviklingsplan

Der skal flere investeringerne i kyst- og naturturismen. Det gælder både offentlige og private investeringer, der skal koordineres ud fra et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv.

Staten skal støtte op om udviklingen i prioriterede områder. Samtidig skal kommunerne stå klar med strategisk planlægning for udnyttelse af arealerne – og gå foran med investeringer i bl.a. infrastruktur.

Behovet for at definere en strategisk indsats via kommuneplaner og turismepolitiske overvejelser er mere relevant end nogensinde, hvis vi skal sikre flere investeringer i en bæredygtig udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark.

Programmet stiller skarpt på fysisk planlægning som et vigtigt redskab til strategisk udvikling af feriesteder og destinationer. Programmet vil inddrage turismens vækstmuligheder, lokalbefolkningens behov og hensynet til særlige natur- og kulturkvaliteter.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Destinationsudviklingschef

jkl@kystognaturturisme.dk

Direkte:+45 51 68 53 45

Share your wonders: