Hus ved Vestkysten

RUM for vækst

Foto: Mette Johnsen

Kapacitetsopbygninger og investeringer

Konferencen 'RUM for vækst' stillede skarpt på de afgørende forudsætninger, der ligger til grund for at stærke destinationer i kyst- og naturturismen i Danmark.

Udgangspunktet for strategisk destinationsudvikling og tiltrækning af investeringer er, at der er gode rammer
for udvikling og her er øgede investeringer i overnatningskapacitet og tilhørende oplevelsesfaciliter nogle af de væsentligste
forudsætninger for, at den danske kyst- og naturturisme kan tappe ind i den øgede efterspørgsel. 

Konferencen satte under temaet 'Det fysiske RUM' fokus på nødvendigheden af strategisk kapacitetsopbygning. Temaet 'Det operationelle RUM' bidrog med relevante cases og 'Nye RUM bringes i spil' havde fokus på, hvordan eksisterende turismearealer anvendes samt hvordan nye, relevante arealer kan sættes i spil. 

Konferencen blev afholdt 2. oktober 2018 på Hindsgavl Slot.

Du kan se eller gense præsentationerne her.