Projectpad

Projectpad - opsamling af de bedste idéer

Foto: ProjectPad

De bedste idéer opstår og videreudvikles oftest sammen med andre. Med ProjectPad får du et værktøj til at finde, samle og støtte idéer, som du kan gøre til virkelighed sammen med kolleger eller partnere.

Mange idéer går tabt, fordi de ikke bliver sagt højt foran de rette mennesker, der kan hjælpe med at realisere dem. Det er en skam, for på den måde går man både internt i virksomheder og generelt i samfundet glip af gode initiativer, fordi idéhaveren ikke har et sted at gå hen med sin ellers gode idé.

ProjectPad er en online platform, der hjælper dig til at samle idéer på tværs af din organisation, samarbejdspartnere eller hele destinationen, så I lettere kan hjælpe hinanden til at gøre de gode idéer til virkelighed. På platformen kan du oprette, beskrive og dele dine egne idéer, ligesom du kan like, kommentere og indikere støtte til andre idéer, du synes om.

Hvis du for eksempel ønsker et bedre samarbejde med andre turisme- og oplevelsesaktører i dit lokalområde, kan I oprette et projekt på platformen, hvor alle bidrager med idéer. Ved at kommentere på idéer kan I sammen videreudvikle dem til egentlige initiativer. Ligeledes kan I støtte idéer enten med penge eller med ressourcer, der kan inkludere alt lige fra byggematerialer og computere til tid og kompetencer.

I kan også bruge platformen til at samle de gode idéer op internt, så de ikke går tabt i hverdagens travlhed, hvilket kan være meget relevant, fordi eksempelvis sæsonmedarbejderen har nogle andre indsigter end chefen.

Således kan ProjectPad gøre det nemmere at skabe kontakt mellem dem, der har de gode idéer, og dem, der har mulighed for at gøre dem til virkelighed.

ProjectPad udvikles specifikt til dine behov, og derfor varierer prisen. Du kan læse mere og få en gratis demo af platformen her: https://projectpad.io/

Interesseret? Se mere i denne ProjectPad video

*Disclaimer: ProjectPad er et Innovation Lab udviklet værktøj oprindeligt til organisationer og kommuner.