Trello

Trello - skab oversigt over dine projekter

Foto: Trello

Det kan være svært at holde overblikket over projekter, hvor I er flere, der skal samarbejde for at nå i mål. Med Trello får I mulighed for at skabe struktur gennem hele projektet, så samarbejdet flyder nemmere.

Trello er en online platform, der gør det let at strukturere projektarbejde og processer. Med Trello kan du nemt skabe overblik og lede projekter, hvor I er flere der skal arbejde sammen for at få enderne til at mødes.

På Trello opretter du såkaldte “boards”. Hvert board repræsenterer et projekt, og du kan så inviterer relevante medarbejdere eller partnere med ind på forskellige boards, så I kan arbejde sammen om projektet. På dit board kan du oprette lister og kort med opgaver, der kan strukturers ud fra, hvordan det giver bedst mening for dit projekt.

Skal du eksempelvis udvikle et nyt initiativ i dit lokalområde, eller på din destination, sammen med andre, kan I strukturere arbejdet i Trello. På den måde undgår I at drukne i sms, opkald og lange mailkorrespondancer og sikrer samtidigt, at alle opgaver er samlet ét sted, hvor alle kan tilgå dem.

Når I opretter et board for initiativet, kan I oprette lister med opgaver inden for de kategorier, I finder nødvendige. Det kan her være fx “markedsføring”, “aktiviteter”, “logistik”, “fysisk plads” osv. På listerne kan I dernæst oprette kort med konkrete opgaver og deadlines, der tildeles specifikke personer. Alle, der er tilkoblet initiativet og Trello, kan desuden løbende opdatere opgaverne og fx angive, om opgaven er løst. De kan også skrive tjeklister, kommentere på opgaver, tildele opgaver til andre osv. På den måde sikrer i et konstant overblik over projektet, samt hvilke opgaver, der skal løses for at nå i mål.

Platformen kræver ingen installation, men kan tilgås gratis online ved oprettelse med mailadresse gennem linket her: https://trello.com/.

Interesseret? Se mere i denne Trello video