Mols Bjerge

Data giver os viden om gæsternes adfærd i naturen

8.2.2024
Foto: Daniel Villadsen

Dansk Kyst- og Naturturisme står bag dataprojekt, der har undersøgt gæsteadfærden på udvalgte natursites i tre af landets nationalparker. Nu er testforløbene afsluttede, og erfaringerne klar til at blive delt. På sigt er målet at udbrede datamulighederne til andre turismeaktører.

Efterspørgslen efter naturoplevelser er fortsat i vækst efter corona-pandemiens acceleration af den tendens. Det har flere steder i landet givet øget pres på de naturområder, der har særlig høj interesse fra gæsterne og i nogle kredse også ført til en bekymring for, om der er for mange mennesker i de områder.

Det var baggrunden for, at Dansk Kyst- og Naturturisme igangsatte projektet ’Data i Naturen’, hvor Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet samt it-virksomheden NTT DATA Business Solutions A/S har deltaget som projektpartnere. Målet var at finde nye veje - ved hjælp af data - til både at benytte og beskytte naturen. Det forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, udviklingsdirektør i Dansk Kyst- og Naturturisme:

"Vores testforløb med nationalparkerne bekræfter for os, at vi med data kan skabe et bredt funderet billede af, hvordan gæsters adfærd påvirker naturen. For med et større antal mennesker i naturen følger også større belastning. Vi skal derfor styrke mulighederne for at bruge naturen samtidigt med, at vi sikrer bæredygtigheden på den lange bane".

Resultaterne fra projektet skal bruges til at udvikle visitor management systemer i naturen, der fx måler på gæstetrykket, så besøgsflow kan justeres derhen, hvor naturen kan bære det, mens andre, mere sårbare områder friholdes.

Samtidigt har projektet belyst, at øget brug af data også kan rumme forretningsmæssige muligheder for den enkelte park, der fx kan tilpasse åbningstider eller vagtplanen i caféen til de aktuelle besøgstal. Dertil viser projektet også, at data kan rumme indsigter til at forbedre infrastrukturen i og omkring parkerne – fx ved at sætte fokus på parkeringsforholdene i forhold til det aktuelle gæstetryk og -adfærd.

”Det er meget positivt, at vi også har de infrastrukturelle forhold og forretningsmulighederne med. For tingene hænger sammen – kommer der flere gæster ud i naturen, slider det jo også mere på naturen. Måske skal stier justeres eller flere skraldespande opsættes, ligesom de trafikale forhold måske skal forbedres. Men samtidigt giver det også nye forretningsmuligheder, og det er den matrix, vi ønsker at monitorere med data, så vi sikrer, at parametrene er i balance,” uddyber Jacob R. Kirkegaard Larsen.,

Projektet er nu afsluttet, og de fire use cases fra projektet blev præsenteret på et webinar 30. januar 2024. Her var fokus på, hvordan og hvorfor data har bidraget med indsigter til den respektive nationalpark. Optagelse af webinaret kan ses herunder. 

Erfaringerne fra ’Data i Naturen’ forventes på sigt at indgå som del af grundlaget for en permanent løsning, der kan skaleres til andre naturområder i landet samt i den fælles nationale turismedataplatform, VisitData.
 

Fakta om projektet:

  • Dansk Kyst- og Naturturisme står bag dataprojektet Data i Naturen.
  • Nationalpark Thy, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Mols Bjerge er sammen med it-virksomheden NTT DATA Business Solutions  A/S projektpartnere i projektet.
  • Projektet blev opstartet medio 2022 og afsluttet ultimo 2023
  • Projektets formål har været at teste, hvordan data kan give viden om gæsternes adfærd i nationalparker og øvrige natursites. Målet er, at resultaterne fra testene skal indgå i den fælles nationale dataplatform for dansk turisme, VisitData.
  • Use cases fra projektet blev præsenteret på et webinar den 30. januar 2024. Herunder kan du se optagelsen af webinaret.

 

 

Se webinar fra 30. januar 2024 om Data i Naturen og projektets fire use cases:

Medarbejderfoto_Claus
Vil du vide mere?

Key account manager

chp@kystognaturturisme.dk