Fly

Hurtig adgang med fly til oplevelser i Danmark

14.7.2021
Foto: Ross Parmly - Unsplash

En ny kampagne skal give danskerne lyst til at flyve efter oplevelser i eget land. Dansk Kyst- og Naturturisme står bag kampagnen, der udspringer af et corona-initiativ under den politiske aftale ’Luftfartspakken’, og som skal bidrage til en genstart af både dansk turisme og dansk luftfart

Dansk turisme er hårdt trængt som følge af corona, hvorfor blandt andre Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med en række projekter, der skal bidrage til en genstart af branchen. Ét af disse er en markedsføringskampagne, der skal få danskerne til at rejse ud i Danmark med fly efter oplevelser.

Luftfartsindustrien er i lighed med turismeerhvervet også hårdt ramt af coronasituationen. Derfor er der fra politisk side afsat midler til en midlertidig tilføjelse til det eksisterende ruteudviklingsprogram Vestdanmark Connected under navnet ’Vestdanmark Re-Connected’. Den nye programtilføjelse omfatter genstart og fastholdelse af samfundsøkonomiske, centrale, vestdanske indenrigsruter, og én af aktiviteterne er bl.a. en markedsføringskampagne, der skal skabe rejselyst med fly blandt danskerne. 

Som sekretariat for Vestdanmark Connected er Dansk Kyst- og Naturturisme udførende på markedsføringskampagnen, som er blevet til i et samarbejde med de vestdanske lufthavne. Her bygger man videre på de danske lufthavnes fælles initiativ Danmarks Lufthavne. Under overskriften ’Kun er et lille stykke himmel mellem dig og nye oplevelser’ opfordrer kampagnen ikke blot til at flyve, men også til at rejse ud efter oplevelser og dermed skabes en klar rød tråd til VisitDenmarks Megetmereendbare.dk-kampagne, som også visuelt er indarbejdet.

Indenrigsflyrejser forbinder Danmark

Ud over at indenrigsflyrejser giver hurtig adgang til oplevelser i Danmark, så forbinder de også Danmark, forklarer Sisse Wildt, kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme, og uddyber:

”Selvom Danmark er et lille land, opleves der nogle gange at være langt på tværs – ikke kun i antallet af kilometer, men nogle gange også mentalt. Derfor er det på flere planer vigtigt, at vi understøtter vores indenrigsrutenet, som har stor betydning for vores samfund. Dels er luftfarten med til at binde Danmark sammen på tværs af regioner og øer, og derfra videre til omverdenen, og dels er den med til at forankre bevidstheden blandt os alle om, at vi hurtigt kan rejse på tværs af landet. Den vished er vigtig for os at understøtte, nu hvor vi igen begynder at øge rejseaktiviteten.”

Også hos Billund Lufthavn er man glade for, at der sættes ekstra fokus på at skabe rejselyst blandt danskerne i en svær tid. Henriette Lauritsen, Tourism & Trade Manager ved Billund Airport, fortæller:

”Vi er meget glade for at kunne tage del i samarbejdet om en kampagne, der har til formål at minde danskerne om, hvor hurtigt man kan rejse med fly mellem landsdelene i Danmark.  Mange har haft deres rejseaktivitet sat på pause under corona, og derfor er det stærkt, at vi i et bredt samarbejde kan gå sammen for at puste til rejselysten igen – til glæde både for luftfartsindustrien og for turismen i de områder, hvor der rejses til.”

Kampagnen Et lille stykke himmel er aktiv fra juni til august måned i år på tværs af TV-sponsorat, Out-of-Home-medier, print, GO-CARD-postkort, online medier og sociale medier.

Sisse Wildt
Vil du vide mere?

Kommunikations- og administrationschef

swi@kystognaturturisme.dk