Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Vi er ansvarlige for udviklingen af kyst- og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og nye markedsandele. 

Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet kommuner, regioner, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme).

Fremtidsscenariet for kyst- og naturturismen

Den overordnede mission for kyst- og naturturismen i Danmark er at skabe internationale konkurrencefordele gennem udvikling af stærke destinationer, feriesteder og byer, som det er attraktivt at besøge og bo i.

Kyst- og naturturismen i Danmark skal være kendetegnet ved internationalt konkurrencedygtige destinationer, stærke turismevirksomheder og et sundt kommercielt turismemarked.

Handlingsplanen for kyst- og naturturismen 

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet en handlingsplan for kyst- og naturturismen. Formålet med den er todelt:

  1. At opnå fælles retning for indsatserne i udviklingsarbejdet for alle aktører, der beskæftiger sig med udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. Kun med en skarp, fælles prioritering af de rette indsatser, kan vækstambitionerne for turismen i Danmark indfries
  2. At beskrive de konkrete indsatser, som vi i samarbejde med øvrige aktører vil gennemføre i 2019-2021

Læs Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021