Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som vil medvirke til at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Vi er ansvarlige for udvikling af kyst- og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og nye markedsandele.

Indsatsen sker i tæt samarbejde med bl.a. kommuner, regioner, turismeerhvervet, VisitDenmark, MeetDenmark (Dansk Møde- og Erhvervsturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme).

Indsatsområder

Vores indsatsområder er definerede ud fra de forventninger, som kyst- og naturturismens nøgleinteressenter har til selskabet. En analyse blandt disse fra efteråret 2014 udpeger en stærkere kommercialisering af kyst- og naturturismen og vækst på de internationale nærmarkeder som vores vigtigste indsatsområder.

Vi fokuserer derfor på følgende tre sammenhængende kerneområder:

  • International synlighed: En klar og nyskabende fortælling om kyst- og naturturismen i Danmark, der skal tiltrække relevante målgrupper.
  • Produktfornyelse: Markante nye attraktioner, produktfornyelse og signaturoplevelser, der vækker international interesse og understøtter den internationale fortælling om dansk kyst- og naturturisme.
  • Bedre destinationskvalitet: Et helhedsorienteret generelt løft i kvaliteten af kyst- og naturturismeoplevelsen med særligt fokus på de særlige og stærke feriesteder.