Her finder du den nyeste viden på turismeområdet, der kan være med til at styrke din destinations eller virksomheds forretning.

Vidensbanken består af bidrag fra Dansk Kyst- og Naturturisme og eksterne samarbejdspartnere, som har viden, der kan inspirere til udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark.

Du kan bl.a. forvente at finde:

  • Analyser og publikationer, der fokuserer på potentialerne for forretningsudvikling, international markedsføring og destinationsudvikling
  • Statistisk indsigt i turismens udvikling