Vadehavscentret

Konkurrencedygtige virksomheder

Foto: Adam Mørk - Vadehavscentret

Et produktivt og konkurrencedygtigt turismeerhverv

Den fremtidige vækst i kyst- og naturturismen er afhængig af, at etablerede virksomheder opnår den bedst mulige konkurrenceevne i et marked under hastig forandring.

Et benhårdt fokus på likviditet, manpower og strømlinet drift bliver helt centralt for at realisere væksten i de kommende år. Virksomhederne har eksempelvis behov for at omstille sig til, at krav til bæredygtighed bliver et markedsvilkår.

Omstilling kræver finansiering, og ofte er forretningsplanen eller selskabsformen ikke gearet til at hente finansiering udefra. Et tydeligt symptom herpå er, at meget få virksomheder i branchen henter midler fra Vækstfonden.

Programmet skal identificere og styrke virksomheder, som ved en målrettet og markant indsats vil realisere et kæmpe vækstpotentiale, der ellers forbliver uforløst.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk

Initiativer

Kornets Hus
Kornets Hus (2020) – Reiulf Ramstad Arkitekter. Photographer: Daniel Brandt Andersen

VisitData

Dansk Kyst- og Naturturisme er en af initiativtagerne bag udviklingen af den fælles dataplatform for dansk turisme, VisitData.

Formålet er at sikre en mere konkurrencedygtig turismeindustri i Danmark ved øget brug af data både på virksomhedsniveau og i branchen som helhed.

Destination Nordvestkysten
Flying Octover, Destination Nordvestkysten

Tech:Match

I projektet Tech:Match arbejder vi for at etablere partnerskaber mellem turismebranchen og tredjeparts-teknologileverandører med fokus på at udvikle nye, teknologiske løsninger samt på at tilpasse og implementere eksisterende teknologier fra andre brancher i den fremtidige kyst- og naturturisme i Danmark.

Almind lake
© Østre Søbad (2020) - Aarstiderne Arkitekter. Photographer: Mads Gregersen

Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed

I projektet ’Stærke forretningsmodeller og ny finansieringsparathed’ ønsker vi at understøtte, at de mest vækstpotentielle virksomheder i vores branche bliver klar til yderligere vækst ved at skabe gode rammer for forretningsudvikling og ny finansieringsparathed. 

Maribo
Daniel Villadsen

COASTOUR

Dansk Kyst og Naturturisme er partner i EU-projektet COASTOUR, der skal bidrage til den grønne omstilling blandt turismevirksomheder i landdistrikter.

Gennem programmet kan virksomheder søge midler til rådgivning ifm. bæredygtighedscertificering.

NorReg
Nordic Regenerative Tourism

NorReg

Destination Trekantområdet og Dansk Kyst- og Naturturisme er i fællesskab dansk projektpartner i det nordiske projekt ’Nordic Regenrative Tourism – NorReg’, der har til formål at undersøge fænomenet ’Regenerativ Turisme’.

Projektet er et fælles nordisk samarbejde under Nordisk Ministerråd. 
.