Dansk Kyst- og Naturturisme

Turismepolitik og strategier

Læs mere om, hvad man har gjort nationalt og internationalt for at støtte og genrejse turismen under corona-pandemien.

Kastrup Lufthavn
Tilbage til fremtiden? Turismestrategier under pandemien

Med usikkerhed som grundlæggende forudsætning ser vi i dette vidensindspark nærmere på, hvordan regeringer og turismeorganisationer internationalt under pandemien har håndteret dilemmaer i deres strategiske arbejde.