Godt indhold på sociale medier

Godt indhold på sociale medier

Foto: Unsplash

Sociale medier handler om opmærksomhed, og derfor skal du skabe indhold, der er så tilpas relevant, interessant, iøjnefaldende eller forførende, at opmærksomheden fanges.

De forskellige sociale medier har også det til fælles, at de kæmper om vores opmærksomhed. Uanset om dette gøres gennem organisk eller betalt indhold, er det derfor et spørgsmål om at skabe indhold, der er så tilpas relevant, interessant, iøjnefaldende eller forførende, at opmærksomheden fanges. Som nævnt har det visuelle en stor betydning i dag, men samspillet mellem tekst og billeder er også vigtigt på især medier som Facebook, hvor tekst fylder en stor del.

En god tekst formidler budskabet interessant og overbevisende. Samtidig kan brugen af emojis være givende til at fange øjet, så længe de bruges med måde. Emojis er efterhånden blevet en integreret del af skriftsproget, og data fra eksempelvis Hubspot viser, at brugen af emojis kan forbedre modtagerens interaktion med dit indhold. Derfor kan emojis være gode at bruge, når du eksempelvis har brug for at gøre en tekst mere levende og uformel.

Hovedreglen på sociale medier er snarere at holde det kort og fængende end langt og uddybende. I nyhedsstrømmen er det vigtigste at give sine modtagere en kort og præcis teaser til, hvad det drejer sig om eventuelt efterfulgt at et link til, hvor de kan læse mere. På den måde bliver sociale medier også et vigtigt redskab til at generere trafik til eksempelvis din virksomheds hjemmeside.

Når du arbejder med indhold på dine sociale platforme, bør du altid overveje, hvad formålet er. Grundlæggende er der forskel på, om du arbejder med blivende indhold, som kan ses på din profil i længere tid eller indhold, der forsvinder efter 24 timer, som det er tilfældes med historier på både Facebook, Instagram og Snapchat, med mindre du har betalt for, at de bliver der længere.

Kravene til de mere kortsigtede indholdstyper er anderledes end til det blivende indhold. Hvor blivende billeder, video og tekst i høj grad stiller krav til æstetik, kvalitet og udførelse, er det vigtigste i historierne aktualitet, humor og ægthed. Derfor er brugen af sjove filtre og et større antal emojis også acceptabel i historier. Med historier har du mulighed for at vise en anden type mindre poleret indhold, som i højere grad indfanger og formidler din virksomheds menneskelige værdier.

Indholdsfamilier

Det gode indhold på sociale medier kan have mange forskellige temaer, alt efter hvilken type produkter, din virksomhed tilbyder, og hvad dit formål med tilstedeværelsen på et givent medie er.

For at skabe et overblik for dem, der arbejder med sociale medier i din virksomhed, kan det være nyttigt at have sig for øje, hvilke typer af opslag man arbejder med, og hvordan man organiserer dem. Det kan du gøre gennem at skabe indholdsfamilier for hvert af de sociale medier, du benytter.

Indholdsfamilier kan være med til at sikre, at der er overensstemmelse mellem din indholdsstrategi og de opslag, du rent faktisk laver. Samtidig er det også en hjælp til at undgå, at man ikke keder sine følgere med samme type opslag gang på gang. Brug derfor lidt tid på at kortlægge, hvilke typer indhold, du ønsker at dele på et givent socialt medie og lav en plan for, hvordan du vil veksle mellem forskellige indholdstyper.

Et eksempel på indholdsfamilier til Facebook kunne se således ud:

  • Produktfortællinger: Vis dit produkt frem på en måde, der viser kundens udbytte af det. Det kan være inspirerende for andre at se, hvordan en kunde bruger produktet eller servicen, du tilbyder.
  • Portrætter af en kunde/medarbejder/partner/leverandør: Sæt ansigt på de mennesker, du har involveret i din forretning - det viser din virksomheds menneskelige værdier. Præsenter den søde receptionist, den glade kunde eller servicemedarbejderen, der gør en solid indsats.
  • Konkurrencer: Giv dine kunder en grund til at vende tilbage igen og igen. Konkurrencer kan være en god indholdstype at bruge, når du vil tiltrække dine følgeres opmærksomhed, men de bør ikke fylde for meget.
  • Newsjacking: Begrebet er et fagudtryk for at dele noget, andre har lagt op. Det er en kategori, der indeholder alt det, du selv læser hos andre, og som du synes er relevant at dele med dine kunder. Benytter du dig at denne indholdstype, er det vigtigt at tydeliggøre, hvorfor du deler det, og tilføj gerne en kommentar med din egen viden om emnet.

Dette er blot et eksempel på, hvordan indholdsfamilier kan se ud. Hovedpointen er, at du med denne inddeling af dit indhold, altid har overblik over, hvad du er interesseret i at dele. På den måde kan du sikre, at dit indhold altid falder inden for dit overordnede formål med at være til stede på et givent sociale medie.