Instagram mobile logo

Instagram

Foto: Neonbrand

Instagram er hastigt voksende og har i dag en markedsandel på 41% af danskere. På mediet finder du et udsnit af brugere, der fortrinsvist er kommet fra Facebook og det er tit et udsnit af lidt yngre og købestærke forbrugere med meninger om æstetik, der er at finde. 

Instagram er danskernes mest foretrukne billedbårne sociale medie. Det er et værdifuldt medie at interagere med nye såvel som eksisterende kunder og er desuden en effektiv kanal til at eksponere din virksomhed over for især en yngre målgruppe. Instagram er karakteriseret ved at være baseret på billeder, videoer og historier, hvor særligt billederne gerne skal være af god kvalitet, jævnfør den tidligere beskrivelse af det visuelles betydning.

På Instagram står billedet ofte helt eller delvist alene, suppleret af hashtags og eller en kortere tekst, og det siger derfor næsten sig selv, at det er altafgørende, at kundens opmærksomhed fanges gennem det gode billede. I turismesammenhæng kan det gode billede på Instagram eksempelvis vise virksomhedens produkt i flotte rammer, en billedskøn udsigt eller noget helt tredje. Fællesnævneren er, at platformen er et digitalt udstillingsvindue, hvor man i billeder og video viser alt det, som virksomheden er god til og gerne vil sælge.

Tidsforbruget på mediet vil varierer 2-10 timer om ugen, afhængigt af din indsats med at lægge nyt materiale op, følge op på betalte annoncer og dialog med dine følgere.

Sådan opretter du en profil

For at komme i gang med Instagram skal du downloade Instagram-app’en til din mobiltelefon. Tryk Opret ny konto, hvorefter du vil blive bedt om at udfylde en række oplysninger såsom navn, telefonnummer med videre.

Instagram - Opret side

Foto:Instagram

Herefter skal du vælge om du vil tilknytte din Facebookkonto til din Instagram-konto. Hvis du allerede har oprettet en virksomhedskonto på Facebook, kan du med fordel gøre dette. Fordelen er, at du kan skabe synergi mellem din Facebookside og din Instagram-profil. Dels får du adgang til de samme venner, som på din Facebookprofil, og dels kan du dele indhold på Instagram og Facebook på en gang. Dette skal du dog kun gøre i begrænset omfang, hvilket vil blive uddybet senere.

Oprettelsen af din nye Instagram-konto afsluttes med at tilføje et sigende profilbillede og en beskrivelse, der både viser noget om din virksomhed og de produkter, du tilbyder. 

Når du har gennemgået de indledende trin er du klar til at dele billeder, bruge hashtags og lave historier. Hvis du efterfølgende ønsker at bruge Instagram på din computer, kan du logge ind på din konto på instagram.com. Instagram er møntet på at bruge via telefon-app’en, men du kan også bruge din pc ved at opsætte browseren til at vise som en telefon.

Billeder, videoer og historier

På Instagram kan du enten vælge at dele billeder, videoer eller historier. Når du deler billeder og videoer, har du mulighed for at redigere dem manuelt eller tilføje et filter, hvilket kan gøre projektet med at skabe en flot visuel profil lidt nemmere.

Under deling af videoer har du desuden mulighed for at klippe eller afkorte videoen. Inden du kaster dig ud i at tilføre dit indhold diverse filtre bør du overveje, hvordan det passer ind i din samlede visuelle profil. En velfungerende Instagram-profil er ofte karakteriseret ved at billederne er redigeret i samme stil, så det skaber en sammenhæng i dit samlede billedkartotek, og gør dit indhold genkendeligt over for kunderne.

Funktionen historier (stories) er som tidligere beskrevet oplagt til at kommunikere mere uformelt i billeder og videoer omkring, hvad din virksomhed er optaget af netop nu.

Lokation og hashtags

Til at kategorisere dit indhold og lokke nye kunder forbi din Instagram-profil er tilføjelse af hashtags eller og lokation værdifuld. Når du deler et billede kommer Instagram automatisk med forslag til din lokation f.eks. den by, du befinder dig i ,eller navnet på det museum, du befinder dig på (det kræver dog at du giver app’en tilladelse til dette). Ved at tilføje lokationen til et opslag, vil det automatisk dukke op, når andre brugere søger på det geografiske område, hvor din virksomhed befinder sig.

Noget lignende gælder for hashtags. Hashtags (skrives med tegnet #, der også omtales som en havelåge) er et fænomen, der oprindeligt stammer fra Instagram og siden har bredt sig til andre sociale medier herunder Facebook og Twitter. Men det er stadig på Instagram, hashtagget for alvor skaber værdi. Ved at tilføje relevante hashtags til teksten i dine opslag, kategoriseres dit indhold på tværs af platformen. Derved øger du dine chancer for at andre brugere, der søger efter det pågældende hashtag, lander på din profil, interagerer med dit indhold og måske endda vælger at følge dig.

Deling af indhold på tværs af Instagram og Facebook

Når du deler et billede eller en video på Instagram, kan du samtidig dele det på Facebook. Det kan virke tillokkende, idet man slår to fluer med et smæk og tilfører indhold til begge platforme på én gang, men det er ikke altid en god ide. For det første kræver et Facebook-opslag som regel en lidt længere og mere beskrivende tekst i samspil med et godt billede, mens Instagram i højere grad er billedbåret. Et sigende billede med en titel eller en kort sætning kan derfor være glimrende indhold til Instagram, men vil ikke fungere på Facebook.

Derudover vil mange af de følgere du har på Instagram sandsynligvis være de samme som dem, der følger dig på Facebook. Du risikerer derfor at dit indhold bliver en gentagelse, som i bedste fald kan være irrelevant for dine følgere og i værste fald få dem til at stoppe med at følge dig på en eller begge kanaler.

Tænk derfor primært i at skabe forskelligt indhold som er målrettet den enkelte platform og del kun Instagram-indhold til din Facebookside, hvis det er oplagt.

Planlægning af opslag med Later.com

Når du arbejder med at skabe indhold til Instagram hvor æstestik er i hovedsædet, kan det være en god hjælp at planlægge dit billedindhold, du sikrer at du altid har et passende billede klar. Til at holde styr på dine billeder og sikre en ensartethed i dit visuelle indhold er værktøjet Later.com nyttigt.

Du kan med Later.com planlægge dine opslag, få notifikationer så du rent faktisk husker at lave dem, og sidst men ikke se en forhåndsvisning af hvordan et givent billede vil tage sig ud i din samlede billedoversigt på Instagram. Værktøjet findes på abonnementsbasis i forskellige versioner, hvor den gratis version vil være tilstrækkelig for de fleste mindre virksomheder. Har du brug for at planlægge mere end 30 opslag ad gangen, starter betalingsversionen på $12,5 pr. måned.

Sådan opretter du en konto

Gå ind på later.com og tryk på Create Account, hvorefter du bliver bedt om at udfylde dine brugeroplysninger.

Later.com - Opret konto

Foto:Later