Blaabjerg_Vestkysten

Outdoor-turisme

Attraktiv natur, strand og kyststrækninger udgør kernen i det danske kyst- og naturferieprodukt, men skønt disse parametre alle er skattet af både danske og internationale turister, kan de ikke længere stå alene i den tiltagende konkurrence om fremtidens gæster.

Her har særligt Danmarks muligheder for outdoor-turisme ført til, at en række destinationer i dag tilbyder et bredt sortiment af produkter inden for aktive naturoplevelser på land såvel som til vands.

Det er netop den brede produktpalette, der i sig selv udgør Danmarks styrke inden for outdoor-turisme – og der er noget for både de brede såvel som de smalle målgrupper. Danmark har med andre ord meget at byde på til de gæster, der ønsker at benytte naturen aktivt.

I Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder vi for, at naturoplevelserne også sikres et kommercielt lag til gavn for de aktører og destinationer, der lever af outdoor-turismen i dag.

Udvikling af outdoor-turisme er en integreret del af den samlede destinationsudvikling hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som står helt centralt i arbejdet med at indfri målsætningerne i Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021. Indsatsen er koblet tæt sammen med vores indsats omkring Prioriterede destinationer, da vi ved, at udviklingen af kommercielle naturoplevelser i områder med høj gæstemasse og god infrastruktur kan sikre, at flere gæster får adgang til gode oplevelser i naturen. Ved at fokusere udviklingen i udvalgte områder muliggør det, at andre arealer friholdes til vild natur, således der samtidig tages der højde for både benyttelse og beskyttelse af den danske natur.

I Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022 gives konkrete anbefalinger til, hvordan destinationer, offentlige myndigheder og øvrige aktører kan arbejde for at udvikle outdoor-turismen i Danmark.

Handleplan for outdoor-turismen i Danmark

Surf i Hvide Sande

Handleplanen skal sikre de bedste betingelser for, at Danmark kan udvikle sig til et af Europas bedste rejsemål for outdoor-oplevelser ved at skabe rammer, retningslinjer og modeller for udvikling af en forretningsorienteret outdoor-turisme.

Bedre vilkår for cykelturismen

Cykling på Møn

Danmark rummer et stort potentiale inden for cykelturisme, men der er behov for en sammenhængende udvikling af infrastrukturen. Med projektet ’Bedre vilkår for cykelturismen’ vil vi udvikle et cykelknudepunktsystem, der skal sikre bedre rammer for friluftsudøvere.

Konkurrencekraft via outdoor hotspots

Outdoor-turismen i Mols Bjerge

Gæsternes stigende efterspørgsel på aktive oplevelser i det fri lægger pres på naturen, men vidner også om outdoor-turismens potentiale. I dette projekt arbejder vi med at videreføre erfaringer med strategisk-fysiske planer til outdoor-turismen.

Forretningsudvikling langs Østersøruten, N8

Cykelferie ved Guldborgsund

I 2018 genåbnede den renoverede Østersørute, N8. Med sine 820 km er det Danmarks længste – og muligvis hyggeligste – cykelrute. På tværs af seks destinationsselskaber arbejdes med at løfte overnatningssteder langs ruten til at kunne servicere både turoperatører og langturscykelister.

Christine Jürgensen
Vil du vide mere?

Udviklingskonsulent

cju@kystognaturturisme.dk

Mobil:+45 22 73 49 34