Badeferie ved søndervig

Prioriterede destinationer

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder for at udvikle et antal stærke, helstøbte destinationer, der kan konkurrere internationalt. Vi understøtter udviklingen ved at prioritere midler og ressourcer til udvalgte geografiske områder.

Dannelsen af stærke destinationer med stor international konkurrencedygtighed er afgørende for, at kyst- og naturturismen i Danmark kan nå sit fulde potentiale. Stærke destinationer skal sikre en tydelig profilering og differentiering af kyst- og naturturismen – og tiltrække nye og forskellige målgrupper på tværs af flere sæsoner.

Med indsatsen ’Prioriterede destinationer’ vil vi understøtte dannelsen af et antal stærke destinationer ved at prioritere udvalgte geografiske områder med stort vækstpotentiale.

Formålet hænger stærkt sammen med ambitionen for Handlingsplan for kyst- og naturturismen i Danmark 2019-2021: at der i 2025 er skabt et større antal helstøbte destinationer med stærk kritisk masse, et bredt udbud af overnatningstilbud og oplevelser, der kan konkurrere internationalt.

Indsatsen går derfor på tværs af indsatser vedrørende Investeringsmodning, Kapacitetsopbygning, kommerciel oplevelsesudvikling herunder Outdoor-turisme samt arbejdet med strategisk-fysiske planer for udvalgte feriesteder og endeligt arbejdet med strategi- og organisationsudvikling på tværs af feriesteder og kommuner – alt sammen grundlæggende elementer til at opbygge stærke, sammenhængende destinationer i Danmark. Ligeledes er Vestkysten samt Sjælland og øerne større prioriterede geografiske områder.

Jacob Kirkegaard
Vil du vide mere?

Udviklingsdirektør

jkl@kystognaturturisme.dk