Både ved Thyborøn

Indsatsområder

Sauna i Thyborøn

Dansk Kyst- og Naturturisme arbejder med en række indsatsområder inden for destinationsudvikling, virksomhedsinnovation og markedsudvikling. Indsatsen sker i tæt samarbejde med blandt andet Danmarks destinationsselskaber, kommunerne, turismeerhvervet, VisitDenmark og Wonderful Copenhagen.

Destinationsudvikling

Prioriterede destinationer

Kapacitetsopbygning

Investeringsmodning

Outdoor-turisme

Udviklingsplan for Vestkysten

Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Rekreativ klimatilpasning af kysterne

Vidensopbygning

Virksomhedsinnovation

Styrket innovationskraft

Teknologitransfer

Kvalificeret arbejdskraft

Markedsudvikling

Vestkystens brand- og kernefortælling

Vestdanmark Connected

Elsker Danmark-kampagne