Her finder du aktuelle og udløbne udbud fra Dansk Kyst- og Naturturisme.

I forbindelse med opgaver og projekter har Dansk Kyst- og Naturturisme løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter. Udbudsbeskrivelse samt tildelingsprocedure og -kriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale.

Strategisk-fysisk udviklingsplan - Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

08.05.19 - 04.06.19: Udløbet

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for kystbyerne Thorsminde og Thyborøn samt den fælles kyststrækning. Planen skal indeholde en samlet strategisk retning for udvikling af destinationen samt konkrete fysiske udviklingsplaner for de to kystbyer.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Analyse af de sjællandske turismepotentialer

08.05.19 - 24.05.19: Udløbet

Der ønskes tilbud på gennemførelse af en analyse af de sjællandske turismepotentialer. Analysen indgår som afsæt for udarbejdelse af Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Profil og kernefortælling - Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

15.04.19 - 16.05.19: Udløbet

Med udgangspunkt i det nyudviklede fælles vestkystbrand, arbejdes der med hvordan det udfoldes på lokalt niveau. Der ønskes tilbud på udarbejdelse af profil og kernefortælling, fælles brand og markedsføring for Thorsminde, Thyborøn samt den fælles kyststrækning.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på feriesteder i kyst- og naturturismen i Danmark 2019

04.04.19 - 03.05.19: Udløbet

Der ønskes tilbud på gennemførelse af en interviewundersøgelse med udenlandske og danske gæster på op til 35 udvalgte kyst- og naturferiesteder i Danmark samt en option om at øge antallet af de indsamlede interviews på feriestedsniveau. Undersøgelsen har til formål at give en række feriesteder inden for kyst- og naturturismen muligheden for (forsat) at overvåge tilfredsheden blandt sine gæster og sammenligne det opnåede resultat med øvrige feriesteder.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Danske Turismekompetencer - Afholdelse af kurser

28.03.19 - 28.04.19: Udløbet

I projektet 'Danske Turismekompetencer" er det vigtigt at kunne sikre en agil leverance af ydelser målrettet kompetenceudvikling hos det danske turisterhverv. Derfor ønskes der tilbud på en kontrakt på gennemførelse af op til 80 kurser med fokus på service og værtskab, salg og mersalg, ledelse og strategi samt digitalisering og sociale medier. 

Læs mere i udbudsmaterialet.

Bilag

Udvikling af nyt brand og marketingkoncept for Vestkysten

23.11.18 - 10.12.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på at skabe og lancere et fælles brand med international gennemslagskraft, der styrker, forener og formidler vestkysten. På baggrund af det nye brand skal der udvikles et emotionelt kampagnekoncept til eksekvering internationalt.

Gå til udbudsmaterialet.

IT-setup - Drift og support

19.11.18 - 03.12.19: Udløbet

Der ønskes indhentning af tilbud på en toårig samarbejdsaftale vedrørende drift og support af IT i Dansk Kyst- og Naturturisme. IT-samarbejdspartneren skal fungere som den overordnede ansvarlige for organisationens IT-setup: have det store overblik og agere proaktivt ift. at udvikle og understøtte effektive arbejdsgange. Derudover skal partneren kunne rådgive og assistere/levere ved en bred vifte af ad hoc IT-opgaver.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Camping – Omdannelse, mobile enheder og nye ejerformer

01.11.18 - 22.11.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en række løsningsforslag til, hvordan camping via omdannelse, mobile enheder og nye ejerformer kan blive en central ressource i opbygningen af markedsrelevant overnatningskapacitet. Der skal arbejdes med løsningsforslag, der tager udgangspunkt i konkrete demonstrationscases, som enten omhandler omdannelse til feriecenter eller kapacitetsopbygning med mobile enheder.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Blokhus og Løkken

27.09.18 - 25.10.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan, der tager højde for nødvendige investeringer i infrastruktur (fx yderligere rekreative områder, multifunktionsruter/-stier etc.), udvidelse/opgradering af overnatningskapacitet samt nye oplevelsesprodukter for Blokhus-Løkken. Planen skal tilvejebringe en kortlægning, synliggørelse og dokumentation af nye/udvidede udviklingsområder (kommercielle, overnatningsrelaterede og rekreative).

Læs mere i udbudsmaterialet.

Vestkystens turismevækstklynge - Kapacitetsudvikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning

04.04.18 - 02.05.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på 1: Kortlægning, udvikling og test af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmuligheder og -enheder, 2: Udvikling og test af koncepter for kortferie og mersalg, 3: Initiativer og koncepter for styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehus, 4: Udarbejdelse af en hands-on manual. Opgaven er en del af indsatserne i projektet Vestkystens turismevækstklynge.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Investeringsfremme - Prospektmateriale og besøgskoncept

04.04.18 - 02.05.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på udarbejdelse af indhold til prospekter til et eksisterende website, identifikation af nye og relevante prospekter samt udvikling af et besøgskoncept for investorer, developere og operatører. Opgaven stilles i regi af Vækstprojekt Ringkøbing-Skjern/Varde, Vækstprojekt Blokhus/Løkken samt Vækstprojekt Djursland/Aarhus og ønskes derfor udført for hver af projekterne og deres geografier.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Analyse af turisters brug og oplevelse af byerne på danske feriesteder

06.03.18 - 05.04.18: Udløbet

Der ønskes gennemført en gæsteundersøgelse med udenlandske og danske turister på udvalgte kyst- og naturferiesteder i Danmark. Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvordan danske og udenlandske turister benytter byerne i det område, hvor de ferierer.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Content-produktion på Vestkysten

30.01.18 - 05.03.18: Udløbet

Der ønskes tilbud på produktion af content (indhold) i form af tekst, billeder og film, som viser og beskriver det unikke som Vestkysten i sin helhed har at byde på. Indholdet skal bruges i forbindelse med tre forskellige projekter på Vestkysten: Vestkystens turismevækstklynge (Vækstprojekt Ringkøbing-Skjern og Varde), Vækstprojekt Blokhus-Løkken samt Vestkystens kultur- og fødevareoplevelser. Det er derfor vigtigt, at de enkelte områder og temaer, som er relevante i de forskellige projekter, kommer til at fremstå klart og tydeligt.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Udvikling af grundfortælling, designmanual og workshops

15.12.17 – 16.01.18: Udløbet

Der anmodes om tilbud på udarbejdelse af en grundfortælling, hvor lokale fødevarer og oplevelser er i fokus. Dansk Kyst- og Naturturisme søger sammen med Business Lolland-Falster et bureau, der kan gennemføre en proces i samarbejde med Lolland-Falsters herregårde, landbrugene med deres lokalt producerede fødevarer, samt restaurationerne. Målet er en fælles, oprigtig fortælling med en visuel, digital designmanual. Bureauet skal sikre, at herregårdene, landbrugene og restaurationerne får en forståelse af og undervisning i, hvordan fortællingen og den visuelle, digitale designmanual bruges, således at selv forbrugeren og lokalbefolkningen får dette nye "look and feel" ind under huden.

Læs mere på udbud.dk.

Vestkystens turismevækstklynge - Oplevelsesudvikling og oplevelsesbaseret forretningsudvikling

08.12.17 - 15.01.17: Udløbet

Der anmodes om tilbud på udarbejdelse af metode til udvikling af oplevelsesdesign, som derefter skal anvendes i forhold til at justere på en række oplevelser indenfor de tre oplevelseskategorier: Klassisk Kystferie, Aktivt Samvær i naturen og Livsnyderoplevelser. Kontrakten inkluderer udarbejdelse af manualer for udvikling af målgrupperelevante oplevelser indenfor de tre kategorier samt efterfølgende test og afprøvning af en række nye eller videreudviklede oplevelser.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Udvikling og test af klyngebaserede forretningsmodeller i Nationalpark Mols Bjerge

05.12.17 - 05.01.18: Udløbet

Med henblik på at styrke outdoor-turisme i Nationalpark Mols Bjerge ønskes foretaget en forretningsudviklingsproces med særligt fokus på at styrke rammerne for det kommercielle udbud af outdoor- og naturoplevelser. Projektet ønsker at skabe en outdoor-klynge, der i fællesskab skal gå sammen om at lave en dansk version af et kommercielt outdoor-center.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Rammeaftale vedr. kompetenceudvikling

01.12.17 - 22.12.17: Udløbet

Der anmodes om tilbud på kompetenceudvikling til mikro, små og mellemstore turistvirksomheder i udviklingsprojektet Danske Turismekompetencer. Danske Turismekompetencer er et tværregionalt projekt, der tilbyder vækstrettet kompetenceudvikling med det formål at virksomheder i turismesektoren kan indfri deres fulde vækstpotentiale med udgangspunkt i virksomhedernes egne vækststrategier.

Udbudsbetingelser
Rammeaftale
Bilag til rammeaftale

Udvikling af visuel identitet og webunivers

20.11.17 - 29.11.17: Udløbet

Der anmodes om tilbud på udvikling af visuel identitet og website til innovationsprojektet TOURISMX. TOURISMX er et landsdækkende innovationsprogram, der tager afsæt i de afgørende kilder til innovation, nemlig små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der brænder for at skabe lokale muligheder med internationalt udsyn.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Webunivers for potentielle kapacitetsprojekter

01.11.17 - 15.11.17: Udløbet

Som en del af investeringsfremmeindsatsen ønsker vi at udvikle en online B2B-platform, der giver et overblik over relevante investeringsobjekter for ny overnatningskapacitet inden for kyst- og naturturismen. Der anmodes derfor om tilbud på en webløsning, som kan præsentere disse og danne grundlag for dialog med målgrupperne investorer og operatører.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Undersøgelse og analyse af danske feriehusejere på udvalgte destinationer

13.07.17 - 18.08.17: Udløbet

Der anmodes om tilbud på en undersøgelse af feriehusejeres brug af eget feriehus samt en kortlægning og analyse af deres forbrug i det lokalområde, hvor de har feriehus. Dette ønskes foretaget i otte kommuner, hvor der er en høj koncentration af feriehusområder.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Bilag til udbudsmaterialet.

Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på de danske feriesteder 2017

25.04.17 - 29.05.17: Udløbet

Der anmodes om tilbud på en måling af tilfredsheden blandt turister på 16 feriesteder i Danmark. Som option ønskes en måling af tilfredsheden på yderligere op til 10 feriesteder. Formålet med tilfredshedsmålingen er at give en række feriesteder inden for kyst- og naturturismen mulighed for at indhente viden om tilfredsheden blandt sine gæster og derudover sammenligne opnåede resultater med de øvrige feriesteder.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Bilag til udbudsmaterialet.

Mystery Shopping 2017

25.04.17 - 29.05.17: Annulleret

Der anmodes om tilbud på gennemførelse af mystery shopping måling på 16 feriesteder i Danmark, og som option ønskes mystery shopping måling på yderligere feriesteder, dog max. 10. Mystery shopping undersøgelsen har til formål at give feriesteder inden for kyst- og naturturisme indsigt i, hvordan deres gæster oplever serviceniveauet på centrale kontaktpunkter, de er i berøring med under deres besøg på feriestederne.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Bilag til udbudsmaterialet.

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

07.04.17 - 15.05.17: Udløbet

Som et led i udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er der i projektets første faser gennemført en dybdegående og detaljeret kortlægning og analyse af turismen på Danmarks Vestkyst. På basis af kortlægning og analyse skal den strategiske udviklingsplan nu udarbejdes. Der er planlagt en inddragende proces med de mange interessenter og aktører som har væsentlig betydning for arbejdet med udviklingsplan for Danmarks Vestkyst. Der anmodes derfor om tilbud på gennemførelse af en inddragende visionsproces om ”Fremtidens Vestkyst” og udarbejdelse af ”Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst”.

Fristen for indsendelse af spørgsmål rykkes til onsdag den 3. maj kl. 08.00, idet fortroligt udkast til resultater af kortlægnings- og analysefasen tidligst kan udsendes fra den 26. april.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

CampVækst - Acceleratorprogram for vækstparate campingpladser

10.02.17 - 13.03.17: Udløbet

I forbindelse med projektet ”Acceleratorprogram for vækstparate campingpladser” ønskes tilbud på at gennemføre et målrettet udviklingsforløb - CampVækst - for campingpladser i kyst- og naturområder.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Udarbejdelse af feasibilityanalyse for kapacitetsopbygning

07.10.16 - 09.11.16: Udløbet

Med henblik på at kunne initiere en betydelig udvidelse af overnatningskapaciteten i dansk kyst- og naturturisme ønskes en feasibilityanalyse, der kan lave en afdækning af økonomiske samt reguleringsmæssige forhold, afdække markedspotentiale, udvikle rentable forretningsmodeller samt udvikle en model til test af de skitserede forretningsmodeller.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Kortlægning og analyse af Danmarks vestkyst

28.09.16 - 02.11.16: Udløbet

Der ønskes en dybdegående kortlægning og analyse af den samlede turisme på vestkysten i Danmark. Kortlægning vil kunne foretages på baggrund af allerede eksisterende data, men der vil også være behov for supplerende kortlægningsarbejde af forskellige karakter.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A.

Udviklings- /oplevelsesprofil for feriesteder og destinationer

08.06.16 - 29.06.16: Udløbet

Der anmodes om tilbud på analyse af oplevelsesprofiler på udvalgte feriesteder og destinationer i Danmark fra et markedsperspektiv. Analysen gennemføres på baggrund af eksisterende datamateriale leveret af ordregiveren.

Læs tilbudsmaterialet.

Forretnings- og værdikædeudvikling af turismeerhverv og -organisation i Danmark og Tyskland

13.05.16 - 03.06.16: Udløbet

Som en del af arbejdet med Forretnings- og værdikædeudvikling i REACT søges et konsortium af konsulenter, som skal varetage opgaver inden for forretnings- og værdikædeudvikling af turismeerhverv og –organisationer i Danmark og Tyskland. Der søges konsulenter, som kan indgå i en allerede fastlagt proces, da REACT projektet har en række faste målkrav og aktiviteter. Indholdet i processen inden for forretnings- og værdikædeudvikling er dog i høj grad op til konsortiet at definere i tæt samarbejde med Partnerskab for Østersøturisme, som allerede har lavet en del forberedende vidensindsamling, som skal ligge til grund for opgavens nærmere udformning.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Netværks- og forretningsudvikling blandt turismeerhvervsaktører i Region Sjælland området

21.04.16 - 20.05.16: Udløbet

Det ønskes, at REACT projektet sikres en implementering i Region Sjælland området. Herunder at det lokale turismeerhverv indgår i netværk og vidensdeling med REACTs øvrige partnere. Derudover at tilbudsgiver indgår i netværk med REACT projektets øvrige parter og i tæt samarbejde med Partnerskab for Østersøturisme for at løfte denne opgave.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Læs Q&A

Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

02.10.15 - 26.10.15: Udløbet

Der ønskes en afdækning af hvilke virksomheder, der i dag har formuleret en vækststrategi og et eventuelt erkendt kompetenceudviklingsbehov i forhold til realisering af denne strategi. Dertil ønskes en kortlægning af hvilke virksomheder, der har en vækststrategi på et niveau, hvor der er behov for at videreudvikle strategien, for at et eventuelt kompetencebehov kan identificeres.

Læs mere i udbudsmaterialet.

Interviewundersøgelse og analyse af gæstetilfredshed på danske feriedestinationer

07.04.15 - 29.05.15: Udløbet

Der ønskes en måling af tilfredsheden blandt turister på de af CKT 20 særligt udvalgte feriesteder og som option en måling af tilfredsheden på yderligere op til 15 feriesteder. Formålet med undersøgelsen er at give en række feriesteder inden for kyst- og naturturismen mulighed for at overvåge tilfredsheden blandt sine gæster og sammenligne det opnåede resultat med øvrige feriesteder.

Læs mere i udbudsmaterialet.